Rysáit Muffins Dwbl-Siocled

Os ydych chi'n caru siocled, byddwch chi'n caru'r mwdinau siocled dwbl hyn. Wedi'u gwneud gyda powdr coco a sglodion siocled lled-melys, byddant yn bodloni'r cocoholics mwyaf difrifol hyd yn oed. Yr allwedd i'r muffinau siocled hyn yw, ar ôl i ni blygu'r sglodion siocled i'r batter a llenwi'r badell muffin , rydym yn taenu sglodion siocled ychwanegol ar ben cyn pobi.

Mewn gwirionedd mae muffins yn fath o fara cyflym, sy'n golygu bod ganddynt wead tebyg i fara ond maent yn cael eu gwneud heb burum. Y blast, wrth gwrs, yw'r "gyfrinach" i leavening mewn bara traddodiadol. Powdwr pobi yw'r gyfrinach i godi bara cyflym. Dim ond yn fasnachol y bu powdr pobi ar gael ers 1857, ond mae bara a chacennau cyflym wedi ei gwneud yn staple pantry gwbl anhepgor.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 350 ° F.
 2. Cyfunwch y blawd, powdwr coco, powdwr pobi, siwgr a halen mewn powlen fawr.
 3. Cyfunwch y llaeth a'r menyn wedi'i doddi. Yna, ychwanegwch yr olew, ac yn olaf chwistrellwch yn yr wyau wedi'u curo a'u troi yn y darn fanila.
 4. Lludwch a ffynnwch basn mwdin (neu well eto, gallwch ddefnyddio leininau muffin papur).
 5. Ychwanegu'r cynhwysion hylif i'r rhai sych a chymysgu dim mwy na deg eiliad . Dylai'r batter fod yn amlwg yn lwmp. Mae'n iawn! Mae'n eithriadol o bwysig peidio â gorgyffwrdd y batter, neu gall y muffins sy'n deillio o fod yn anodd neu'n anffodus.
  TIP: Gall y cynhwysion sych a gwlyb, yn y drefn honno, gael eu cymysgu ymlaen llaw, ond cyn gynted ag y bydd y cynhwysion gwlyb a sych wedi'u cyfuno â'i gilydd, bydd yr hylif yn gweithredu'r powdr pobi ac mae angen i'r popiwr gael ei bobi ar unwaith.
 1. Gyda sbatwla rwber, plygu'n ofalus 1 chwpan o sglodion siocled i'r batter. Peidiwch â gor-weithio'r batter.
 2. Rhowch y batter yn ofalus yn y padell muffin a baratowyd (gallwch ddefnyddio bachgen bach neu hyd yn oed sgwâr hufen iâ).
 3. Yn olaf, chwistrellwch y sglodion siocled sy'n weddill ar ben y mwdinau, a'u trosglwyddo i'r ffwrn ar unwaith.
 4. Bacenwch 18-20 munud neu hyd nes y bydd toothpick wedi'i fewnosod i ganol mwdin yn dod allan yn lân.
 5. Tynnwch y badell o'r ffwrn a gadewch i'r muffins fod yn oer am bum munud yn y sosban. Yna tynnwch y muffins o'r sosban a'u gadael i oeri pum munud arall ar rac weiren.

Os ydych chi'n mynd i mewn i broblemau i gael gwared â'ch muffins o'r sosban, rhedeg cyllell menyn o amgylch ymyl pob muffin. Yna gorchuddiwch y padell muffin gyda thywel glân a throwch y sosban. Dylai eich muffins fynd allan i'r tywel.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 219
Cyfanswm Fat 12 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 56 mg
Sodiwm 299 mg
Carbohydradau 25 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)