Mustard ac Iechyd

Treulio cymhorthion mwstard

Mustard ac Iechyd

Mae mwstard nid yn unig yn ysgogi'r awydd trwy gynyddu salivation hyd at wyth gwaith, mae ganddi hefyd eiddo treulio, ysgogol, antiseptig, ac ysgogydd cylchredol.

Fel cymorth treulio mewn cymedroli, mae mwstard yn niwtraleiddio tocsinau ac yn helpu i wahardd stumog anhygoel. Fodd bynnag, gall gormod fod yn llidus.

Mae mwstard hefyd yn cynnwys sylffwr, a ddefnyddiwyd fel triniaeth ar gyfer clefydau croen.Mae plastriau neu ddofednodau mwstard wedi eu cymhwyso i'r frest er mwyn cynorthwyo i glirio'r sinysau a chynyddu'r ysgyfaint.

Nid yw glaswellt y mwstard yn cael eu hargymell ar gyfer y rheiny â phroblemau thyroid gan y gallant achosi'r thyroid i gynyddu maint.

Mae'n bwysig iawn ymgynghori â'ch meddyg cyn ceisio unrhyw driniaeth gartref gyfannol.