Pys a Moron

Gyda moron babanod a phys wedi'u rhewi, gallwch gael fersiwn ddiweddaraf o'r dysgl clasurol Peas a Moron ar y bwrdd mewn munudau. Mae pawb yn hoffi'r rysáit tair cynhwysyn clasurol hwn, yn enwedig plant bach.

Gallwch chi wneud y rysáit hwn yn fwy diddorol os hoffech chi drwy ychwanegu rhai tymheredd. Ar gyfer twist sbeislyd, ychwanegwch rywfaint o bowdwr chili a chumin, neu ychydig o bupur cayenne a rhai jalapenos wedi'u torri. Am fersiwn glasurol, ysgafn, ychwanegwch rai dail â thym sych neu rai basil ffres.

Gallech ychwanegu llysiau eraill i'r rysáit hwn os hoffech chi. Byddai rhai ffrwythau brocoli ffres, pupur coch coch, neu corn melyn wedi'u rhewi yn ychwanegu at ychwanegiadau da. Ond peidiwch â ffidio â'r rysáit yn ormodol; mae hyn i fod i fod yn ddysgl ochr syml.

Mae'n cael ei weini'n dda gyda chyw iâr wedi'i rostio, cig-saeth, neu stêc wedi'i grilio neu fwyd môr.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Rinsiwch y moron, eu draenio, a'u lle mewn sosban cyfrwng. Gorchuddiwch y moron gyda dŵr oer. Dewch â berwi dros wres uchel. Bowch yn galed am 2 funud, yna trowch y gwres i ffwrdd. Gadewch i'r moron sefyll yn y dŵr poeth am 3 munud. Prawf moron; os yw'n dendr, parhewch gyda'r rysáit. Os na, rhowch 2 i 4 munud yn hirach.

Pan fydd y moron yn dendr, ychwanegwch y pys wedi'u rhewi i'r moron yn y sosban a rhowch y sosban yn ôl ar wres uchel am 2 funud.

Pan fo'r pys yn boeth, draeniwch y llysiau'n dda, yna dychwelwch i'r sosban. Ychwanegwch y menyn a thaflwch y llysiau yn y sosban dros wres canolig i doddi. Tymorwch y pys a moron i flasu a gweini ar unwaith.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 139
Cyfanswm Fat 6 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 15 mg
Sodiwm 113 mg
Carbohydradau 17 g
Fiber Dietegol 7 g
Protein 5 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)