Pysgod Pan-Ffrwd Corea (Saeng Sun Meh) Rysáit

Mae'r pysgod hwn yn wych gyda'r sawsiau dipio sylfaenol neu sbeislyd neu gallwch fwyta'r pysgod heb unrhyw saws ychwanegol. Mae plant a hyd yn oed bwyta cig yn caru'r pysgod sauteed hwn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Pysgod halen ar bob ochr.
  2. Rhowch wyau gydag unrhyw halen sy'n weddill mewn powlen.
  3. Rhowch flawd mewn powlen wrth ymyl wyau wrth ymyl y stôf.
  4. Cynhesu padell ysgafn ysgafn dros wres canolig.
  5. Rhowch bob darn o bysgod i mewn i flawd i wisgo, tipio i mewn i gymysgedd wyau, a gosodwch mewn padell ffrio.
  6. Rhoi pysgod ffres am 2-3 munud ac yna troi drosodd i orffen am 1-2 munud arall, neu hyd nes y bydd y batter yn felyn golau. Ceisiwch beidio â gorchuddio, gan y bydd y pysgod yn sych.

Nodiadau Ychwanegol:

os ydych chi'n ei chael yn rhy salad, gallwch leihau faint o halen yn y rysáit i 1-2 llwy fwrdd.

Mae bron unrhyw bysgod gwyn yn gweithio'n dda yn y rysáit hwn. Yr opsiwn gorau yw pysgod ffres gyda chnawd gwyn cain fel fflodwr, cors, mochyn, pyllau môr, halibut, oren garwog, a chroen melyn ond mae hyd yn oed pysgod wedi'u rhewi yn blasu'n dda wedi'i goginio fel hyn.

Mae'r gorchudd tenau o wy a blawd yn ei gwneud hi'n hawdd i'w fwyta a'i baratoi.