Rysáit ar gyfer Gwisgo Salad Chili Corea

Defnyddiwch y rysáit syml hon i wneud y dresin salad Corea hon. Mae'r gwisgo sbeislyd hon a wneir gyda soi a chili yn stwffwl o fwyd Corea. Mae'r awgrym o sbeis yn helpu i ddod â'r blas mewn popeth o salad gwyrdd i saladau bwyd môr oer a llysiau amrwd a steam. Felly, pa ddysgl planhigion yr ydych chi'n ei baratoi, bydd y dresin salad hwn yn debygol o fod yn gyflenwad da iddo.

Os oes gennych chi'r calaod Americanaidd nodweddiadol ac rydych chi'n ddychrynllyd o fwydydd sbeislyd, efallai y byddwch am ostwng faint o bowdwr pupur chili yn y rysáit hwn. Mae'r un peth yn digwydd os oes gennych chi gyflwr meddygol fel reflux asid neu lech y galon sy'n gwneud bwyta bwyd sbeislyd yn beryglus i chi. Ni ddylai'r cynhwysion eraill yn y rysáit hwn fod yn broblem i chi.

Os nad ydych chi'n teimlo'n ddigon hyderus i wneud styffylau bwyd poeth Coreaidd, fel asennau porc sbeislyd, bibimbap neu bulgogi, bydd gwneud y salad hwn yn mynd â chi i ddechrau da. Unwaith y byddwch wedi perffeithio'r gwisgo, rhowch gynnig ar farinâd Corea traddodiadol ac yna ceisiwch rai o'r prydau cynnes blasus, sy'n cael eu gwneud o gig, reis a llysiau, y mae Corea yn hysbys amdanynt o gwmpas y byd. Os ydych chi'n torri calorïau, mae salad yn amlwg ymhlith y ffyrdd gorau o fwyta bwyd blasus wrth wylio eich chwistrell.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. I wneud y salad hwn yn gwisgo, bydd angen i chi gyfuno cynhwysion a chwistrellu nes eu bod yn cael eu cyfuno a'u dosbarthu'n gyfartal. Os na allwch ddod o hyd i finegr gwin reis yn eich siop groser leol, ymwelwch â siop groser arbennig i weld a yw ar gael yno. Gallwch ffonio cyn eich ymweliad os nad ydych am yrru o gwmpas y dref yn ofer. Wrth gwrs, gallwch hefyd chwilio am y cynnyrch ar-lein a'i archebu gan fanwerthwr arbenigol. Yn ogystal, os ydych chi'n ddiabetig neu'n monitro eich siwgr gwaed am resymau eraill, efallai y byddwch chi eisiau tweakio'r siwgr yn y rysáit hwn. Efallai y byddwch hefyd yn gadael y siwgr yr un peth ac yn sicrhau eich bod yn mesur eich siwgr gwaed ar yr adeg briodol ar ôl y pryd bwyd.
  1. Unwaith y byddwch wedi gwneud y gymysgedd gwisgo salad ac wedi ei wasanaethu, peidiwch â gadael iddo eistedd allan am gyfnod hir. Nid ydych am iddi fynd yn ddrwg, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'r rhan nas defnyddiwyd o wisgo'r salad yn eich oergell. Gallwch barhau i'w ddefnyddio ar gyfer y nifer o ddyddiau nesaf, ond os ydych chi'n dal i gael gwisgo heb ei ddefnyddio ar ôl tua wythnos, mae'n debyg y dylech ei daflu. Dylai ei flas a'i arogl roi syniad i chi o bryd y mae'r gwisgo wedi mynd yn wael.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 127
Cyfanswm Fat 10 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 4 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 938 mg
Carbohydradau 7 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)