Rysáit Bisgotti Honey Almond Vegan

Ydych chi'n hoffi cael biscotti gyda'ch latte llaeth almond bore, ond yn meddwl ei fod yn ffiniau oddi arnoch ers eich bod yn fegan? Mae gwneud bisgotti vegan cartref yn haws nag y gallech feddwl, a gall barhau i fod yn wir i biscotti traddodiadol.

Mae gan Biscotti hanes hir yn yr Eidal. Daw'r gair biscotti Eidaleg o'r geiriau gwreiddiol "bis," sy'n golygu dwywaith, a "cotto," sy'n golygu pobi. Pan gafodd biscotti eu gwneud gyntaf yn Tseiniaidd ganrifoedd yn ôl, cawsant eu pobi ddwywaith, gan roi iddynt siâp unigryw a'u gwead cadarn a chrisp. Heddiw, mae biscotti yn hoff paratoi ar gyfer coffi, espresso, a cappuccinos.

Mae'r rysáit almanc bisgotti mêl vegan cartref hwn yn cael ei wneud heb wyau ac mae nwygen llaeth ac agave yn cael ei roi yn lle mêl.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 350 F.
  2. Mewn powlen o faint canolig, cymysgwch flawd, siwgr, almonau cyfan, almonau daear, soda pobi, powdr pobi, halen a sinamon.
  3. Mewn powlen ar wahân, cymysgwch y mêl, y dŵr, a'i dynnu, yna ei ychwanegu at gynhwysion sych a'i gymysgu'n dda nes ei fod wedi'i gymysgu'n dda.
  4. Trowch y toes ar wyneb ysgafn. Rhannwch y toes yn ei hanner a rhowch bob cyfran i mewn i log am 12 x 2 x 3/4 modfedd.
  5. Rhowch logiau ar daflen pobi wedi'i orchuddio â chwistrell heb ei glynu. Bake 30 munud; tynnwch y ffwrn a'i oeri am 10 munud.
  1. Rhowch log ar y bwrdd torri a gyda chyllell wedi'i redeg, torrwch y log yn groeslin i mewn i sleisys 1/2-modfedd, gan ddefnyddio cynnig sydyn.
  2. Rhowch sleisys lle i fyny, ar daflen pobi a phobi am 15 munud. Bydd canolfannau ychydig yn feddal ond byddant yn caledu wrth iddynt oeri. Tynnwch i rac gwifren i oeri.

* Nodiadau Coginio:

Ffynonellau:

6 Awgrymiadau ar gyfer Gwneud Biscotti Perffaith | Cynghorau Coginio | NoshOn.It. (nd). Wedi'i gasglu Tachwedd 26, 2016, o http://noshon.it/tips/6-tips-for-making-perfect-biscotti/

Hanes Biscotti. (nd). Wedi'i gasglu Tachwedd 26, 2016, o http://www.biscottizone.com/history.html