Rysáit Burger Chyspeg Glasen Vegan

Ydych chi am roi cynnig ar rysáit byrger llysieuol a wneir o gacbys? Mae ffawn garbanzo (cywion) a rhai llysiau wedi'u cysgodi ynghyd â blawd fel rhwymwr, yn hytrach nag wyau, gan wneud y byrger llysieuyn chickpea hawdd hwn yn llysieuol a llysieuol ac yn llawn protein.

Nid wyf wedi rhoi cynnig ar y rysáit hwn gan ddefnyddio blawd heb glwten, ond rwy'n dychmygu y dylai weithio'n eithaf da. Os ydych chi am geisio defnyddio blawd heb glwten, byddwn yn awgrymu defnyddio besan, neu blawd coch, sy'n eithaf "gludiog" a dylai helpu'r byrgyrs hyn i rwymo'n dda heb ychwanegu glwten.

Os oes arnoch angen rysáit byrger heb fwyd heb ei glwten, mae'r rysáit byrger hwn o ffa yr arennau a'r madarch madarch yn defnyddio ceirch ac wyau fel rhwymwr yn lle'r blawd neu'r blawd bara arferol.

Gweler hefyd: Y byrgyrs llysieuol cartref llysieuol gorau i geisio

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Os ydych chi'n defnyddio cywion ffres, gallwch chi eu coginio ychydig o dendr yn y gorffennol, felly byddant yn haws i chwistrellu, ond gwnewch yn siŵr eu bod yn eu draenio'n dda. Os ydych chi'n defnyddio chickpeas tun neu ffaon garbanzo, draeniwch yn dda a rhowch rinsen cyflym iddynt.

Yn gyntaf, rhowch y cywion wedi'u coginio gan ddefnyddio masiwr tatws neu fforc fawr nes bod bron pob un yn cuddio. Gallwch adael ychydig o lympiau bach. Fe allech chi hefyd ddefnyddio cymysgydd neu brosesydd bwyd i baratoi'r rysáit hwn, ond mae'n well iawn i chi gael mashed dwylo gan y bydd y gymysgedd yn eithaf trwchus.

Nesaf, mewn powlen fawr, mash yn yr seleri, moron, nionyn, powdr garlleg neu halenu eraill a'r blawd, a thymor yn dda gyda halen y môr neu halen kosher a thipyn o bupur du.

Unwaith y bydd eich cynhwysion yn cael eu cuddio'n drylwyr, gwreswch ychydig o olew mewn sgilet, neu gallwch ddefnyddio badell gril wedi'i ysgubo'n ysgafn ar gyfer hyn. Ffurfiwch eich cymysgedd i mewn i blychau ac yn sosban ysgafn am 3-4 munud ar bob ochr nes eu bod yn frown euraid.

Dalen rysáit bwysig! Gwnewch yn siŵr bod eich gril neu sgilet wedi ei gynhesu'n dda cyn i chi fynd â'ch patri cywion ynddynt, gan y bydd hyn yn eu helpu i rwystro rhag cadw at y sosban.

Os ydych chi'n newydd i wneud byrgyrs cartref llysieuol , efallai yr hoffech edrych ar yr awgrymiadau hyn am wneud y byrgyrs llysieuol perffaith .

Yn dal i chwilio am y rysáit perffaith? Sgroliwch i lawr am fwy o fyrgers llysieuol a llysieuol ar gyfer llysieuon i geisio.