Rysáit Cacen Gaws Efrog Newydd

Os ydych chi'n caru cacen caws dwys, mae'r rysáit hon ar gyfer cacen caws Efrog Newydd ar eich cyfer chi. Rydym yn ei bobi ar 500 ° F am ychydig funudau, yna trowch y ffwrn i lawr i 200 ° F a'i goginio gweddill y ffordd. Y canlyniad: berffaith cacennau caws hufennog.

Gweler hefyd: Cynghorion ar gyfer Creu'r Cacen Cig Perffaith

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Paratowch Crib Cracker Graham

 1. Cynhesu'r popty i 325 ° F.
 2. Torrwch y craceri graham a'u tynnu mewn prosesydd bwyd nes bod gennych fraster bach. Er eich bod chi'n gwneud hyn, gallwch chi doddi'r menyn mewn sosban fach dros wres isel (neu ei doddi yn y microdon).
 3. Trosglwyddwch y briwsion i fowlen gymysgu a throwch y siwgr.
 4. Yn olaf, trowch y menyn wedi'i doddi a'i gyfuno nes bod y briwsion yn cael eu gwlychu'n unffurf.
 1. Gwasgwch y briwsion i waelod padell gwanwyn 9 modfedd nes bod gennych haen hyd yn oed.
 2. Bywwch am ddeg munud, yna tynnwch y sosban o'r ffwrn a gadewch y crib yn oer tra byddwch chi'n gwneud y camau nesaf.

Paratowch y Cacen Caws

 1. Cynhesu'r popty i 500 ° F.
 2. Torrwch y caws hufen i mewn i giwbiau a gadewch iddo eistedd ar dymheredd yr ystafell am tua 20 munud i'w feddalu.
 3. Trosglwyddwch y caws hufen meddal i fowlen cymysgydd stondin. Rhowch ei guro ar gyflymder canolig gyda'r atodiad padlo am tua dau funud.
 4. Crafwch ochr y bowlen â sbatwla rwber, yna ychwanegu'r siwgr, sudd lemwn halen, vanilla a hufen a curiad sur am ddau funud arall.
 5. Crafwch y bowlen eto, yna ychwanegwch yr wyau a'r melynod wy a'r guro nes bod popeth wedi'i gymysgu'n llwyr ac mae'r gymysgedd yn llyfn ac yn ffyrnig, ychydig funudau arall. Efallai y bydd angen i chi roi'r gorau i'r cymysgydd i dorri'r bowlen bob tro ac yna.
 6. Llenwch bara rhostio hanner llawn o ddŵr a'i osod ar rac isaf eich ffwrn. Sêl waelod y padell gwanwyn gyda ffoil a'i osod ar sosban pobi.
 7. Nawr arllwyswch y llenwad i mewn i'r badell gwanwyn a throsglwyddo'r padell pobi (gyda'r cacen caws arno) i'r rac uchaf yn y ffwrn.
 8. Bacenwch ar 500 ° F am 10 munud, yna tynnwch y gwres i 200 ° F a chogwch am 1½ awr arall. Peidiwch â agor drws y ffwrn! Pan fydd wedi'i orffen, dylai'r cacen caws jiggle ychydig yn y ganolfan ond bod yn gadarn ar yr ymylon.
 9. Trosglwyddwch y cacen caws i rac weiren, ac ar ôl oeri am 15 munud, rhyddhewch ymylon y gacen â chyllell yn ofalus.
 10. Gadewch y cacen caws yn oer am dair awr llawn ar dymheredd yr ystafell, yna gorchuddiwch â lapio plastig ac oergell o leiaf dros nos, er mai 24 awr llawn yw'r gorau.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 407
Cyfanswm Fat 29 g
Braster Dirlawn 16 g
Braster annirlawn 8 g
Cholesterol 154 mg
Sodiwm 314 mg
Carbohydradau 31 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 8 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)