Rysáit Caniau Candy

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi wneud eich caniau candy eich hun gartref? Bydd y rysáit caniau candy hwn yn cynhyrchu caniau candy hardd, coch a gwyn gyda blas traddodiadol y mintys a chrysen caledog. Ni fydd gwneud eich caniau candy cartref eich hun mor gyflym nac yn hawdd wrth brynu blwch ohonynt yn y siop, ond ni all y boddhad o wneud rhywbeth mor bert gael ei guro!

Mae gwneud caniau candy yn cynnwys berwgr siwgr, yna tynnu'r siwgr cynnes nes ei fod yn stiff ond yn hyblyg ac yn ei ffurfio yn siapiau. Oherwydd ei fod yn broses hir, anodd iawn sy'n cynnwys siwgr poeth, rydym yn argymell eich bod yn darllen y rysáit caniau candy yn drylwyr o flaen amser, gwnewch yn siŵr bod gennych y cynhwysion a'r offer cywir, a rhoi digon o amser i chi wneud y caniau candy.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Chwistrellwch ddwy daflen pobi gyda chwistrellu coginio di-staen a'i neilltuo ar gyfer nawr. Cynhesu'ch popty i 200 F (93 C).
 2. Cyfunwch y siwgr, y surop corn a dŵr mewn sosban cyfrwng (2 i 3 chwart), a gosodwch y sosban dros wres canolig-uchel. Cychwynnwch tra bydd y siwgr yn diddymu, yna brwsiwch i lawr ochrau'r sosban gyda brwsh pastew gwlyb i atal crisialau siwgr rhag ffurfio. Unwaith y bydd y candy yn dod i ferwi, mewnosodwch thermomedr candy a pharhau i goginio'r cymysgedd siwgr, heb droi, nes bod y candy yn cyrraedd 285 F (141 C).
 1. Ar ôl cyrraedd y tymheredd priodol, tynnwch y sosban o'r gwres ar unwaith. Gadewch i'r swigod ymuno yn y candy, yna trowch i'r dyfyniad mintys. (Nodwch fod gan ddarnau gwahanol wahanol gryfderau, ac efallai yr hoffech chi addasu'r swm o echdyn meintiau ar gyfer llwythi dilynol. Yn anffodus, does dim modd blasu siwgr sgaldio i benderfynu a ydych chi'n ychwanegu digon o flavor pan fyddwch yng nghanol y rysáit! )
 2. Pan gymysgir y blas mintiau, arllwyswch tua hanner y surop siwgr ar un o'r taflenni pobi a bennir yn y ffwrn wedi'i gynhesu i aros yn gynnes.
 3. Ychwanegwch ychydig o ddiffygion o liwio bwyd coch i'r candy sy'n weddill yn y sosban, a'i droi'n ei gymysgu. Ychwanegu mwy o liw coch os oes angen, nes bod gennych chi goch bywiog. Arllwyswch y candy allan y daflen pobi sy'n weddill neu slab marmor. Gadewch iddo eistedd yn fyr nes ei fod yn ffurfio "croen."
 4. Chwistrellwch fagwla esgyrn neu fagwla metel gyda chwistrellu coginio di-staen, a defnyddiwch yr offeryn i ddechrau lledaenu'r candy allan a'i gwthio yn ôl at ei gilydd, gan ei weithio ar draws y bwrdd a'i ganiatáu i oeri.
 5. Cyn gynted ag y bydd y candy yn ddigon oer i'w drin (ond yn dal yn eithaf poeth), rhowch eich menig plastig-ddiogel. Mae menig sy'n cael eu gwneud yn arbennig o wres ar gael y gellir eu prynu ar-lein, ond os nad oes gennych y rhain, ystyriwch wisgo nifer o barau o fenig ar ben ei gilydd i amddiffyn eich dwylo rhag y gwres.
 6. Cymerwch y candy yn y ddwy law a thynnwch y dwylo mewn cyfarwyddiadau gyferbyn, gan ymestyn y candy mewn rhaff hir. Dewch â phennau'r llinynnau at ei gilydd a throi'r candy i mewn i rhaff, yna tynnwch y rhaff allan i linyn hir. Parhewch i droi a thynnu'r candy nes ei fod â gorffeniad fel satin, yn liw coch anhygoel, ac mae'n dod yn anodd ei dynnu. Unwaith y bydd y candy yn dal i fod yn hyblyg ond prin yn gynnes, tynnwch hi mewn llinyn tua 2 "trwchus, a'i roi ar y daflen pobi sy'n chwistrellu. Rhowch y daflen hon yn ôl i'r ffwrn, tynnwch y gwres i ffwrdd, a thynnwch y daflen pobi gyda hanner arall y surop candy. Bydd y candy tynnu yn parhau'n hyblyg yn y ffwrn cynnes tra byddwch chi'n gweithio'r ail ran.
 1. Os oes gennych liwio bwyd gwyn, ychwanegwch ychydig o ddiffygion ar ben yr ail ran. Nid oes angen y lliw gwyn, dim ond ychydig yn fwy sy'n gwneud y gwyn o'r caniau candy "pop". Rhowch y gwyn yn y candy, yna ailadroddwch y weithdrefn dynnu. Erbyn y diwedd, dylai'r candy fod yn liw gwyn pearly. Ffurflen ef i mewn i log 2 "mewn diamedr, yn union fel y candy coch.
 2. Tynnwch y candy coch o'r ffwrn. Torrwch segment 2-modfedd o'r log gwyn a'r coch, a rhowch weddill y candy yn y ffwrn i gadw'n gynnes. Rhowch hwy wrth ei gilydd a gwasgwch nhw gyda'i gilydd fel eu bod yn un log. Dechreuwch dorri'r candies gyda'i gilydd, tynnu a throi yn raddol i lunio'r stripiau candy cyfarwydd. Unwaith y bydd y candy wedi'i chwistrellu yn y trwch rydych chi ei eisiau, defnyddiwch gistiau'r gegin wedi eu hoelio i'w torri i mewn i ddarnau llai. Yn syth o'r bachyn ar ben y cawn, a'i roi ar daflen pobi i gadarnhau tymheredd yr ystafell.
 3. Ailadroddwch y troad gyda'r ceti sy'n weddill. Os bydd y candy yn rhy anodd i'w dynnu, rhowch hi yn y ffwrn cynnes am ychydig funudau i'w feddalu, ond peidiwch â gadael iddo eistedd yn rhy hir a doddi. Dylent fod mor galed â chaniau candy rheolaidd ar dymheredd yr ystafell, ond yn union fel caniau candy rheolaidd, byddant yn cael eu cadw'n glud os ydynt yn cael eu gadael allan am gyfnodau hir. Gwnewch yn siŵr eu gwasgaru wrth glirio lapio neu soffanau unwaith y byddant yn cadw eu bywyd silff. Mwynhewch!

Craving Mwy? Edrychwch ar y Ryseitiau Delicious hyn

Cliciwch yma i weld yr holl Ryseitiau Nadolig Nadolig!

Cliciwch yma i weld yr holl Ryseitiau Cani Candy!

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 182
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 20 mg
Carbohydradau 48 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)