Rysáit Dobosh Torte Hwngari (Dobos Torta)

Mae Dobosh torte, a elwir hefyd yn drum torte neu dobos torta , yn gacen sbwng Hwngaraidd sy'n cynnwys saith haen sy'n llawn sudd siocled cyfoethog a charamel.

Fe'i dyfeisiwyd gan a gafodd ei enwi ar ôl cogydd y Hwngari (rhai yn dweud ei fod yn Awstria) Jozsef C. Dobos yn 1884.

Mae ochrau'r cacen fel arfer yn cael eu lledaenu â chigenenenen ac weithiau'n cael eu gorchuddio â chnau cyll, cnau castan, cnau Ffrengig neu almonau, a'u gwneud mewn badell grwn neu bas. Mae Dobos torte yn gyfartal â pwdin Hwngari haenog cain arall, sutemeny Rigo Jancsi .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Cacen

 1. Ffwrn gwres i 350 F. Mewn powlen fawr, hufen 8 ounces menyn a 1 siwgr cwpan nes yn ysgafn ac yn ffyrnig. Rhowch wyth o wyau, un ar y tro, yna blawd a vanilla nes bod yn llyfn.
 2. Côtwch golau gwaelod 7 (9 modfedd) o gacennau crwn neu eu pobi fel cynifer o haenau ar y tro gan fod gennych gacennau cacen 9 modfedd a'u hailddefnyddio i goginio gweddill y batter gyda chwistrellu coginio.
 3. Pwyswch y batter sy'n cofio tynnu am bwysau'r bowlen. Rhannwch y rhif hwnnw erbyn 7 a dyna faint o ounces fydd ei angen arnoch ar gyfer pob padell er mwyn creu hyd yn oed haenau.
 1. Pobwch am 7 munud neu hyd nes bod yr ymylon yn ysgafn iawn. Peidiwch â gorbwyso. Tynnwch y ffwrn, haenwch yr haen a'i gwrthdroi ar rac cacen. Parhewch nes bod yr holl fatter yn cael ei ddefnyddio.

Gwnewch y Llenwi

 1. Toddwch y ddau siocled mewn microdon a'u tynnu i mewn i oeri. Mewn powlen fawr, curwch 1 punt o fenyn ar isel am 2 funud, yna ar gyfrwng am 3 munud ac yn olaf ar uchder am 5 munud.
 2. Rhowch 5 gwyn wy ac 1 cwpan siwgr mewn boeler dwbl dros wres canolig. Gwisgwch yn ysgafn i 120 F. Trosglwyddwch i bowlen gymysgu a chwip ar uchder nes bod y brig yn gyflym.
 3. Plygwch y siocled wedi'i doddi a'i oeri i'r menyn, yna plygu yn y gwyn wy nes bod holl olion gwyn wedi mynd. Golchwch tan yn barod i'w ddefnyddio.

Gwnewch y Glaze Caramel

 1. Rhowch 1 haenen gacen ar rac cacen gosod dros banell i ddal y dripiau. Cymysgwch 2/3 cwpan siwgr a 1/3 cwpan dŵr mewn sosban trwm fach.
 2. Heb droi, coginio nes bod siwgr yn diddymu, yn dod i ferwi ac yn dechrau tywyllu mewn lliw. Wrth ymyl y badell, parhewch i ferwi nes bod caramel yn dod yn frown euraid.
 3. Arllwyswch ar unwaith caramel dros y haenen gacen. Gyda chyllell wedi'i orchuddio, rhowch y gwydredd yn gyflym cyn iddo galedu i 16 lletem cyfartal heb dorri'r cyfan.

Cydosod y Torte

 1. Rhowch 1 haenen gacen ar blât gweini, neu mewn padell gwanwyn 9-modfedd i'w ddefnyddio fel canllaw, a'i ledaenu ar 1/8 modfedd o lenwi.
 2. Ailadroddwch gyda haenau sy'n weddill a dogn o lenwi, a gorffen gyda'r haen gwydr ar ei ben.
 3. Defnyddiwch weddill y llenwad i gwmpasu ochrau'r gacen. Chwistrellwch â chnau daear o ddewis, os dymunir. Rhewefrwch.
 1. I weini, trowch ar hyd y llinellau a nodir yn y gwydredd caramel.

Dau Fathau o Garamel

Mae cannoedd o ryseitiau ar gyfer Hwngari Dobosh torte yno. Ceir y dynwared gwael y mae catalog bwyd penodol yn ei osod allan ac eraill sydd wedi'u neilltuo o fwyd Hwngari neu Awstriaidd ond nid ydynt yn ddilys. Yn y rysáit draddodiadol hon, gwneir y caramel gyda dŵr.

Mae dau fath gwahanol o garamel sylfaenol - caramel gwlyb lle mae siwgr yn toddi gyda dŵr (fel yn yr achos hwn) a charamel wedi'i goginio neu sych, lle mae siwgr wedi'i goginio ynddo'i hun nes ei fod yn llygru ac yn caramelizes. Mae'r rysáit traddodiadol Dobosh torte yn defnyddio caramel gwlyb.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 580
Cyfanswm Fat 43 g
Braster Dirlawn 26 g
Braster annirlawn 13 g
Cholesterol 92 mg
Sodiwm 147 mg
Carbohydradau 46 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 6 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)