Crock Pot Chili Gyda Croutons Cornbread

Mae rysáit chili Cookie araf Rick yn galw am gymysgedd berffaith o eidion tir â phwys brown brown gyda ffa a tomatos. Mae olifau ysgafn a rhai saws Tabasco yn ychwanegu blas a gwres ychwanegol. Mae croeso i chi ddisodli'r saws Tabasco gyda 1/2 llwy de o flakes pupur coch wedi'i falu neu 1/4 llwy de o cayenne.

Gussy i fyny gyda garnish o gaws wedi'i dorri, cylchoedd pupur jalapeno, a'r croutons cornbread. Mae'r croutons cornbread (neu chwympo) yn ychwanegu peth gwead dymunol i'r chili. Gwnewch y croutons gyda'r cyfarwyddiadau cynnwys cornbread cartref neu defnyddiwch gymysgedd Miffin Jiffy Corn i wneud y cornbread. Neu gadewch y crithiau cornbread allan a gweini'r chili gyda mwdinau cornbread cornbread neu ffrwythau newydd ar yr ochr.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu 2 lwy fwrdd o olew llysiau mewn sglod mawr dros wres canolig.
 2. Pan fydd yr olew yn boeth ac yn ysgwyd, ychwanegu'r cig eidion ddaear. Coginiwch nes nad yw'r cig eidion bellach yn binc, gan droi'n aml.
 3. Gyda llwy slotiedig, trosglwyddwch y cig eidion i'r popty araf.
 4. Ychwanegwch y ffa, tomatos, powdr chili, garlleg, bwydo Eidalaidd, cwmin, halen, pupur, saws Tabasco, winwnsyn wedi'i dorri, olewydd a dŵr. Dewch i gymysgu.
 5. Gorchuddiwch y pot a'i goginio ar isel am 8 i 10 awr.
 1. Gweinwch y chili wedi'i addurno â chroutons cornbread (isod) a chaws wedi'i dorri'n ôl os dymunir.

Croutons Cornbread

 1. Tua 1 awr cyn i'r chili gael ei wneud, gwreswch y ffwrn i 400 F.
 2. Chwistrellwch sosban rolio jeli 15-wrth-10 modfedd gyda chwistrellu coginio di-staen.
 3. Mewn powlen gymysgu, cyfunwch y blawd, cornmeal, siwgr, powdr pobi, 1/2 llwy de o halen; cymysgu'n dda.
 4. Mewn powlen arall, chwistrellwch y 2 lwy fwrdd o olew llysiau gyda'r wy a'r llaeth. Ewch i mewn i'r cynhwysion sych nes eu cymysgu.
 5. Arllwyswch y batter i mewn i'r padell a baratowyd a'i ledaenu'n gyfartal.
 6. Pobwch am tua 10 munud, neu nes bod yr ochrau a'r gwaelod yn frown. Oeri yn y sosban ar rac am tua 3 i 4 munud.
 7. Torrwch y cornbread i mewn i sgwariau 1 modfedd neu ei daflu i mewn i droi; ei ledaenu ar dalennau pobi a'i bobi am tua 5 munud yn hirach.

Cynghorau

Pam cig eidion brown brown? Er bod llawer o fathau o gig yn mynnu bod cig eidion daear a chig daear eraill bron bob amser yn cael eu brownio'n gyntaf (ac eithrio cig bach, rholiau bresych a phupur wedi'u stwffio). Mae'r broses frown yn gam pwysig ar gyfer lliw, blas a gwead y pryd.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 859
Cyfanswm Fat 25 g
Braster Dirlawn 6 g
Braster annirlawn 13 g
Cholesterol 125 mg
Sodiwm 1,265 mg
Carbohydradau 100 g
Fiber Dietegol 26 g
Protein 62 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)