Rysáit Guacamole Sylfaenol: Hawdd a Cartref

Os ydych chi angen eich afocados i droi i mewn i guacamole yn gyflym, neu os nad ydych erioed wedi gwneud guacamole cartref o'r blaen, dyma'r rysáit i geisio. Gan ddefnyddio ychydig o gynhwysion syml a salsa a gynhyrchwyd ymlaen llaw neu storio a brynwyd gan y siop, mae'n gwneud y rysáityn hawdd ac yn y cartref hon yn hawdd ac yn hawdd ei baratoi ac yn hollol ddi-fwlch. Dim ond rysáit sylfaenol guacamole ydyw, gyda phopeth sydd ei angen arnoch a dim byd nad ydych chi'n ei wneud: dim ond avocado, sudd calch, salsa, a darn o garlleg, halen a cayenne. Er y gallech fod eisiau ychwanegu ychydig o gylchdro ffres, os dyna'ch peth chi.

Rwyf wrth fy modd yn ryseitiau "lled-gartref" fel y rysáit syml a hawdd oherwydd bod ganddynt yr holl gyfleustra i fwyd a baratowyd ar storfa gyda holl falchder a ffresni pryd cartref. Felly, os ydych chi'n awyddus i roi cynnig ar guacamole "semi-gartref" neu "cheater's", darllenwch ymlaen.

Mae'r rysáit hon yn gwbl llysieuol , fegan ac, os ydych chi'n gwirio'r cynhwysion ar eich salsa sydd wedi'i brynu ar y siop, dylai fod heb glwten hefyd. Ac, os ydych chi'n chwilio am brydau bwyd llysieuol mwy hawdd llysieuol i geisio gartref, mae gen i yr hyn sydd ei angen arnoch yma .

Gweler hefyd: Mwy o ryseitiau gacamole cartref hawdd i geisio

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod eich afocado yn ddigon meddal ac yn ddigon aeddfed. Os nad ydyw, efallai y byddwch am edrych ar ychydig o gynghorion ar sut i aeddfedu afocados yma .
  2. Torrwch eich afocado yn ei hanner a thynnwch y pwll. Cwmpaswch y cnawd gwyrdd i mewn i fowlen bach neu ganolig.
  3. Nesaf, mashiwch yr afocado â fforc nes bron yn llyfn, neu nes cyrraedd cysondeb. Yn gyffredinol, mae ychydig ddarnau bach yn iawn, ond rydych chi am ei gael yn bennaf llyfn. Ar y llaw arall, nid oes ffordd anghywir o wneud guacamole, fel y gallwch ei wneud mor esmwyth neu mor ffyrnig ag y dymunwch.
  1. Unwaith y bydd eich afocado wedi'i gludo, ychwanegu'r lemwn neu'r sudd calch, y salsa wedi'i baratoi, powdr yr garlleg, halen y môr neu halen kosher a'r powdwr cayenne, powdr chili, saws poeth, neu saws taco, os ydych chi'n ei ddefnyddio. Cymysgu'r cyfan i gyd gyda'i gilydd a'i gyfuno'n dda.

Dyna hi!

Gallwch chi addasu'r sesiynau blasu i flasu, neu, ewch ymlaen a dipiwch eich sglodion a mwynhewch eich guacamole hawdd hapus gyda salsa sydd wedi'i brynu ar y siop!

Awgrymiadau Guacamole:

Gweler hefyd: Mwy o ryseitiau gacamole cartref hawdd i geisio