Rysáit Mustard Syml

Yn fwyaf sylfaenol, y condiment a alwn ni'n mwstard, a elwir hefyd yn "mwstard wedi'i baratoi", yw hadau'r planhigyn yn ogystal â dŵr. Mae ychwanegu finegr neu asid arall yn cadw'r ysbeidrwydd. Hebddo, mae'r mwstard yn troi'n ddiflas gydag amser.

Yn y rysáit sylfaenol hon, mae ychydig o halen wedi'i ychwanegu ar gyfer blas. Mae cymysgedd o hadau mwstard powdr a cyfan wedi'u cynnwys ar gyfer gwead.

Pan fo hadau mwstard wedi'u torri (wedi'u malu'n ysgafn neu'n ddaear i bowdr dirwy) ac yn agored i hylif, mae adwaith yn digwydd sy'n arwain at flas poeth sbeislyd y condiment.

Yn y rysáit hwn a'i amrywiadau, cofiwch mai hadau mwstard du yw'r amrywiaeth fwyaf poeth, ac mae hynny'n dechrau gyda hylif oer yn arwain at flas poeth nag os ydych chi'n defnyddio hylif cynnes. Felly, os ydych chi'n hoffi eich mwstard yn boeth, defnyddiwch hadau mwstard du ac hylif oer. Am fwy o flas, ffoniwch hadau mwstard melyn (a elwir weithiau'n wyn) a defnyddiwch hylif cynnes.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Mellwch yr hadau mewn melin sbeis am 15 eiliad. Nid ydych am leihau'r hadau i bowdwr yn gyfan gwbl - dylent barhau i fod yn gyfan gwbl, ond ychydig yn fân. Fel arall, mae gyda morter a pestle gyda nhw.
  2. Cyfunwch yr hadau ychydig wedi'u malu, powdwr mwstard a halen mewn powlen fach. Ewch i gymysgu'r cynhwysion sych. Cymysgwch yn y cynhwysion gwlyb. Efallai y bydd y mwstard yn ymddangos yn gymal ar y cam hwn. Peidiwch â phoeni - bydd yn trwchus wrth i'r hadau mwstard a'r powdr amsugno'r hylifau.
  1. Gorchuddiwch a storio ar dymheredd yr ystafell am 2 ddiwrnod cyn ei ddefnyddio. Mae'r amser aros hwn yn bwysig, ac nid yn unig oherwydd ei fod yn caniatáu amser i'r mwstard fod yn drwchus. Mae mwstard wedi'i wneud yn ffres â blas llym a chwerw. Mae'r chwerwder yn cymysgu fel yr oesoedd mwstard.
  2. Ar ôl yr aros 2 awr, trosglwyddwch y mwstard i jar (iau) gwydr glân. Gorchuddiwch yn dynn.
  3. Bydd mwstard yn cadw yn yr oergell am o leiaf 4 mis. Am storio hirach ar dymheredd ystafell, gan ddefnyddio jariau cuddio a chaeadau 1/4 neu 1/2-peint a'u prosesu mewn baddon dŵr berw am 10 munud.

Amrywiadau:

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 9
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 130 mg
Carbohydradau 1 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)