Rysáit Pan Gravy Roast Rhost Sefydlog

Mae'r rhostyn ribyn sefydlog hon yn rhost eidion arbennig iawn. Mae'n rost perffaith ar gyfer cinio Nadolig neu wledd y Flwyddyn Newydd. Ac mae'r gweddill yn gwneud brechdanau gwych. Gallwch hefyd ddefnyddio cig eidion rhost sydd ar ôl i wneud pwth neu gaserol bwthyn .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 300 F.
 2. Rhowch ochr rost, braster i fyny, ar rac mewn padell rostio bas agored.
 3. Chwistrellwch y rhost gyda halen a phupur. Rhowch thermomedr cig i'r rhost, felly mae tip yn cyrraedd canol y cig. Peidiwch â gadael iddo orffwys mewn poced o fraster neu asgwrn cyffwrdd.
 4. Wedi ei rostio, heb ei ddarganfod, yn 300 F am tua 2 i 2 1/2 awr.
 5. Ar gyfer prin, dylai'r thermomedr gyrraedd 135 F, a bydd prin canolig yn 155 F. Nodyn: Mae'r USDA yn datgan mai'r tymheredd isaf diogel ar gyfer cig eidion yw 145 F.
 1. Tynnwch y ffwrn a gadewch i chi sefyll, wedi'i orchuddio â ffoil wrth wneud sgoriau. Arllwyswch braster i mewn i gwpan mesur.
 2. Dychwelwch 1/3 cwpan o doriadau i'r sosban rostio.
 3. Rhowch sosban rostio gyda thrawiadau mesur dros wres isel.
 4. Cychwynnwch mewn blawd nes ei fod wedi'i gymysgu'n dda.
 5. Ychwanegu dŵr, gan droi'n gyson.
 6. Coginiwch nes bod yn fwy trwchus.
 7. Tymor gyda halen a phupur, i flasu.
 8. Gweinwch grefi gyda chig eidion rhost wedi'u sleisio.