Rysáit Stew Cig Eidion Braenog wedi'i Goginio gyda Chuck Eidion

I wneud y stew cig eidion hwn, bydd angen ffwrn fawr o Iseldiroedd arnoch, sef pot haearn bwrw trwm gyda chwyth dynn. Mae haearn bwrw yn cadw gwres yn dda iawn, gan ei gwneud yn berffaith ar gyfer stiwiau coginio araf. Y math o ffwrn Iseldiroedd gyda gorchudd enamel yw'r gorau, oherwydd maen nhw'n haws i'w glanhau (ac maent yn edrych yn fwy braf).

Gallwch ddefnyddio ffwrn o'r Iseldiroedd ar y stovetop, ond lle maent mewn gwirionedd yn rhagori yn y ffwrn. Mae coginio popty yn gadael bwyd yn goginio'n gyfartal oherwydd bod y gwres yn dod o gwmpas o gwmpas, nid o dan y ddaear. Felly ni fyddwch yn dod i ben gyda gwaelod llosgi, a all ddigwydd ar y stovetop hyd yn oed ar dymheredd isel os ydych chi'n coginio rhywbeth yn ddigon hir.

Oherwydd ei bod mor blasus, y math gorau o gig eidion ar gyfer stew yw chuck cig eidion. Peidiwch â trafferthu gyda'r hyn a elwir yn "stw cig" yr ydych chi'n ei weld yn y siop weithiau. Cael slab 2 bunt o chuck cig eidion eich hun a'i dorri'n giwbiau eich hun. Bydd yn rhatach, ac yn fwy ffres (bydd y cig wedi'i dorri'n difetha'n gyflymach nag un darn mawr), a byddwch yn gwybod ei fod yn chuck (yn hytrach na'r term generig "cig stwff" a allai fod yn unrhyw beth).

Gweler hefyd: Pam mae angen i chi gael cigydd maeth

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 300 ° F (150 ° C).
 2. Patiwch unrhyw leithder dros ben oddi ar y cig eidion gyda thywelion papur glân. Bydd hyn yn eich helpu i gael anrheg brown tywyll braf ar y cig. Tymorwch y cig yn hael gyda halen Kosher .
 3. Mewn ffwrn trwm neu haenen dwr, haearn bwrw, gwreswch yr olew dros wres uchel. Pan fo'r olew yn boeth iawn, ychwanegwch y cig eidion a'i froi'n drylwyr ar bob ochr y ciwbiau. Peidiwch â gorbwyso'r sosban. Gweithiwch mewn llwythi os oes angen.
 1. Pan fo crwst brown cyfoethog wedi datblygu ar bob ochr o'r cig eidion, ei dynnu o'r sosban a'i osod o'r neilltu.
 2. Gostwng y gwres i ganolig, ychwanegwch y winwns i'r pot a'i saethu am 5 munud, neu nes eu bod yn troi ychydig yn feddal a thryloyw. Ychwanegwch y garlleg a choginiwch am funud arall.
 3. Lleihau'r gwres i ganolig isel a chodi'r blawd i ffurfio past tenau. Coginiwch am ychydig funudau, gan droi drwyddo draw.
 4. Nawr dywallt yn y stoc yn araf, gan dorri'n wael waelod y sosban i ddirywio.
 5. Ychwanegwch y dail bae , y perlysiau sych a'r cig eidion brown i'r pot ynghyd â'r past tomato, saws Caerwrangon a'r pupur crac. Gwreswch ar y stovetop nes bod yr hylif yn dod i ferwi, yna gorchuddiwch â chaead dynn a throsglwyddo'r cyfan i'r ffwrn.
 6. Gadewch i'r cig dorri yn y ffwrn am awr.
 7. Tynnwch y pot o'r ffwrn, ychwanegwch y tatws, y moron a'r seleri, gorchuddiwch y pot a'i dychwelyd i'r ffwrn am 30 munud arall neu nes bod y tatws yn dendr.
 8. Trosglwyddwch y pot o'r ffwrn i'r stovetop. Tynnwch y clawr a'i fudferwi am 15 munud arall neu hyd nes y bydd y stew wedi'i drwchus.
 9. Ewch i mewn i'r pys, addasu sesni hapus gyda halen Kosher a gwasanaethu ar unwaith, wedi'i addurno gyda'r persli wedi'i dorri.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 622
Cyfanswm Fat 27 g
Braster Dirlawn 7 g
Braster annirlawn 14 g
Cholesterol 135 mg
Sodiwm 691 mg
Carbohydradau 41 g
Fiber Dietegol 6 g
Protein 52 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)