Rysáit Tapiau Piquillo Peppers (Pimientos Rellenos de Bacalao)

Mae "peidio" ardderchog o Ogledd Sbaen, Pimientos Rellenos de Bacalao yn boblogaidd iawn. Mae peppers piquillo rhostus melys a blasus yn cael eu stwffio â chymysgedd o garn halen, gwin gwyn, winwns a garlleg, yna eu toddi mewn wy a blawd, a'u ffrio'n ysgafn a'u cynnwys mewn saws tomato. Mae'n werth yr awr y mae'n ei gymryd i baratoi'r "cyflym" hwn!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rinsiwch gors halen o dan ddŵr oer i gael gwared ar unrhyw halen caked o'r tu allan.
 2. Torrwch y cod yn ddarnau bach - tua 1 i 1.5 modfedd.
 3. Rhowch bysgod mewn dysgl pobi gwydr a gorchuddiwch â dŵr.
 4. Rhowch mewn oergell a chynhesu am o leiaf 24 awr, gan newid y dŵr 2-3 gwaith.
 5. Arllwyswch ddŵr a rhoi pysgod mewn colander, gan rinsio'r darnau o bysgod o dan y faucet.
 6. Caniatewch i ddraenio am 5 munud, yna patiwch sych gyda thywel papur a'i roi ar blât.
 1. Peidiwch â thorri'r winwnsyn yn fân. Cynhesu padell ffrio fawr, trwm ac ychwanegu ychydig lwy fwrdd o olew olewydd. Pan fyddwch yn boeth, ychwanegwch nionyn a sownd nes y bydd yn dryloyw.
 2. Ychwanegu codfish i wely ffrio a choginio, gan droi'n aml. Bydd pysgod wedi amsugno dw r tra'n crwydro a bydd yn ei ryddhau yn y sosban. Coginiwch bysgod am tua 15 munud.
 3. Cymerwch y sosban oddi ar y stôf a defnyddiwch fforc i dorri pysgod yn fachion bach. Tynnwch esgyrn.
 4. Boil tatws gyda chroen nes ei goginio. Rhedeg o dan ddŵr oer, a phan mae'n ddigon oer i gyffwrdd, peidio. Torri tatws yn ddarnau a chwythu fforc.
 5. Ychwanegwch win, garlleg wedi'i dorri, tatws, dail bae, persli mochiog a nytmeg. Cymysgwch a choginiwch ar gyfrwng isel nes bod gwin yn cael ei leihau ac nid yw'r gymysgedd yn ddyfrllyd.
 6. Tynnwch o'r stôf a chaniatáu i chi oeri tua 5-10 munud. Tynnwch dail y bae.
 7. Er bod y cymysgedd pysgod yn oeri, paratowch y saws tomato.
 8. Mewn padell ffrio cyfrwng, rhowch swnwns mewn ychydig o lwy de o olew olewydd. Pan fo'r winwns yn dryloyw, ychwanegwch garlleg wedi'i dorri a'i barhau i gael ei saethu am 2-3 munud, yn ofalus i beidio â llosgi'r garlleg. Chwistrellwch gyda'r paprika ac ychwanegwch y tomatos wedi'u malu.
 9. Coginiwch yn isel i ganolig isel am tua 10 munud ac yna ei dynnu o'r stôf.
 10. Cymysgedd cod llwy yn ofalus i mewn i bopur piquillo a'i osod ar blât. Gall y pupur chwistrellu yn hawdd, felly defnyddiwch llwy fach i'w llenwi'n ysgafn.
 11. Arllwyswch oddeutu 1 modfedd o olew olewydd mewn padell ffrio fawr ar gyfer ffrio a dechrau gwresogi ar gyfrwng.
 12. Rhowch wyau mewn powlen fach ar gyfer dipio. Lledaenwch blawd ar blât neu mewn powlen.
 13. Pan fo olew yn ddigon poeth, un-wrth-un, chwipwch pupur mewn wy wedi'i guro, yna gorchuddiwch mewn blawd a ffrio nes ei fod yn euraidd, gan droi unwaith.
 1. Tynnwch a draeniwch ar dywel papur.
 2. Trefnwch bupurau ar saws tomato platiau a llwy drostynt a'u gwasanaethu.
 3. Os oes saws tomato ychwanegol, yn gwasanaethu ar yr ochr.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 695
Cyfanswm Fat 33 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 22 g
Cholesterol 168 mg
Sodiwm 405 mg
Carbohydradau 61 g
Fiber Dietegol 10 g
Protein 37 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)