Salad Oren Spinach, Feta a Gwaed gyda Gwisgo Sumac Oren

Mae'n gaeaf. Yn benodol mae'n hwyr ym mis Ionawr. Ac mae'n oer. Ac mae'r dyddiau'n fyr. Ac, wrth i mi eistedd yma ysgrifennu, mae'n eira tu allan. Ddim yn eira ffyrnig eithaf gwyn, ond yn hytrach, eira gwlyb sychog sy'n rhoi cotio gwyn i'r ceir a'r toeau, ond dim ond gwneud y môr yn wlyb. Dwi ddim yn dod o hyd i lawenydd yn y gaeaf ac rydw i wir eisiau iddo fod yn wanwyn eisoes. Ond, mae un cyflwr - citrus gaeaf.

Mae bob amser yn fy nhroi mor ironig bod y ffrwythau mwyaf swnaf yn cyrraedd yn ystod y tywydd gwael, ond dyma amser y flwyddyn i lemonau Meyer , grawnffrwyth coch rwber a phob math o oren blasus gan gynnwys y gwaed oren . Ac ni allaf byth wrthsefyll. Mae'n ymddangos nad wyf yn gallu cerdded heibio'r arddangosfa o orennau gwaed yn y farchnad heb brynu rhai.

Ar y tu allan, mae'r rhan fwyaf o orennau gwaed yn edrych fel orennau traddodiadol gyda'r splotch lliw marw achlysurol. Ond ar ôl i chi eu sleisio agorwch chi weld eu lliw gwaed tywyll llawn. Mae'r blas yn wahanol nag oren traddodiadol gyda blas ychydig o fraster. Ac, yn hapus, mae'r pigment anarferol mewn gwirionedd yn gwrthocsidiol. Felly, blas, harddwch ac iechyd mewn un pecyn rownd fach. Dim rhyfedd na allaf wrthsefyll nhw.

Felly, rwyf wedi'ch siarad chi i brynu nhw ond erbyn hyn beth, dde? Wel, gallwch chi wir wneud unrhyw beth gyda nhw a fyddech chi'n ei wneud gydag oren yn rheolaidd ond mae'r lliw hwyl yn ei gwneud hi'n demtasiwn ei ddangos. Felly, mae gwydredd oren syml gyda siwgr powdr, llaeth a sudd oren, er enghraifft, yn defnyddio lliw môr pinc sy'n edrych yn araf iawn.

Ond un o'r ffyrdd gorau o arddangos harddwch orennau gwaed yw eu plygu, eu torri i mewn i rowndiau a'u gweini ar flas. Roedd fy mam yn arfer eu gwasanaethu ag sydd â chwistrelliad ysgafn o siwgr efallai. Ond rwyf hefyd yn hoffi eu hychwanegu at salad syml er mwyn sicrhau cydbwysedd da rhwng cywilydd y sbigoglys a melysrwydd y ffrwyth. Dim ond ychwanegu caws tangio a gwisgo syml sy'n defnyddio'r sudd yn ogystal â'm hoff condiment gwisgo, y lemony sumac , ac mae gennych gwrs blasus cychwynnol.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Golchwch a throwch y dail sbigoglys yn sychu a'u haenio ar blatyn gweini.

Peelwch y gwaed oren a'i dorri'n sleisen oddeutu 1/4 "o drwch. Haenwch y sleisennau oren dros y sbigoglys.

Chwistrellwch y caws feta crumbled dros y salad.

Chwisgwch yr olew olewydd, y sudd oren, y gwaed, y halen a phupur ynghyd â sychu'r salad.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 246
Cyfanswm Fat 18 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 11 g
Cholesterol 17 mg
Sodiwm 379 mg
Carbohydradau 17 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 6 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)