Rysáit y Rholiau Presennol o Laswellt wedi'i Gludo (Lahanodolmathes)

Mae bresych neu lahanodolmathes wedi'i stwffio (lah-hah-noh-dol-MAH-thes) yn ddysgl Groeg traddodiadol a wneir fel arfer â saws Avgolemono (Egg-lemon). Mae'r fersiwn hon yn parau cigydd a reis blasus gyda saws tomato sawrus. Mae rholio'r dail yn hawdd i'w meistroli. Yn y bôn yr un techneg yw â Dolmathes rholio o ddail grawnwin.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Tynnwch haenau allanol y bresych a'u daflu.
 2. Trowch y pen bresych a defnyddio cyllell sydyn yn torri cymaint o'r craidd (gorsaf) ag y gallwch.
 3. Mewn pot cawl mawr, berwi digon o ddŵr i orchuddio'r pen bresych.
 4. Boilwch y pen bresych cyfan am 10 - 15 munud neu hyd nes bod y dail yn dendr iawn ac y gellir ei symud yn rhwydd.
 5. Mewn powlen gymysgedd mawr, cyfunwch yr holl gynhwysion ac eithrio'r saws tomato ac olew olewydd. Cymysgwch yn dda a'i neilltuo.
 1. Tynnwch y bresych o'r dŵr a'i ddraenio'n ofalus. Tynnwch y dail un wrth un yn ofalus i beidio â'u rhwygo.
 2. Ar wyneb gwastad, gosodwch ochr wythienn y dail bresych gyda'r ben atoch tuag atoch chi. Torrwch y dail yn troi i gael gwared ar unrhyw asgwrn cefn sy'n weddill.
 3. Gan ddibynnu ar faint eich dail, rhowch gyfran o gymysgedd stwffio yng nghanol gwaelod y dail. Gadewch ystafell ar gyfer ochrau'r dail i blygu i mewn tuag at y ganolfan.
 4. Rholiwch y dail bresych tuag at y brig (i ffwrdd oddi wrthych) gan sicrhau eich bod yn pwysleisio'r stwffio yn dynn. Mae'r broses dreigl yn debyg i Ddolmathes rholio o ddail grawnwin.
 5. Ychwanegwch 1/2 o olew olewydd cwpan i ffwrn Iseldiroedd neu sosban mawr ar y gwaelod gwastad gyda chwyth. Rhowch yr ochr haw ar y rholiau bresych yn y sosban mewn rhesi tynn. Ceisiwch ffitio cymaint â phosibl mewn un haen.
 6. Ychwanegwch y saws tomato a digon o ddŵr i orchuddio prin y rholiau bresych. Gwrthod plât gwresog ar ben y rholiau bresych er mwyn eu cadw'n llawn wrth goginio.
 7. Dewch â'r hylif i ferwi ac yna gostwng y gwres a'i fudferwi a gwmpesir am oddeutu 1-1 / 2 i 2 awr neu hyd nes bod y dail yn dendr a bod y llenwad wedi'i goginio.
 8. Ail-dymor gyda halen a phupur du ffres yn ddaear i'w blasu.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 133
Cyfanswm Fat 9 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 25 mg
Sodiwm 216 mg
Carbohydradau 8 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 7 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)