Ryseit Bara Bara Veganen ar gyfer Lovers Bara

Mae'r brecwast perffaith neu'r amser te yn cael ei drin yn ystod misoedd yr haf pan mae zucchini yn y tymor, mae'r rysáit bara vegan zucchini hwn hefyd yn iachach na ryseitiau sy'n galw am fenyn ac wyau.

Ceisiwch wneud bara zucchini mewn panelau bach bach yn hytrach na'r safon. Pa bynnag faint o faint rydych chi'n ei ddewis a ph'un a ydych chi'n penderfynu defnyddio'r criben, fe fyddwch chi'n caru'r rysáit hon.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 350 F. Yn saim yn ysgafn 4 pans bach-lwyth gyda margarîn soi neu olew heb laeth. Rhowch o'r neilltu. (I wneud 2 9 tocyn "x5": Cynhesu'r popty i 325 F ac ysgafnwch y sosban yn ysgafn.)
  2. Paratowch y batter. Mewn powlen gymysgu mawr, cyfunwch y blawd, halen, soda pobi, powdwr pobi, a sinamon daear hyd nes cymysgwch yn dda. Rhowch o'r neilltu. Mewn powlen gymysgu arall chwistrellwch y siwgr, olew, llaeth soi a detholiad fanila am funud neu ddau neu hyd nes bod y gymysgedd yn syrupi ac yn dod at ei gilydd. (Bydd yn dal i wahanu ychydig.) Ychwanegu'r cynhwysion gwlyb i'r sych, ynghyd â hanner y zucchini wedi'i gratio. Cymysgwch nes ei fod wedi'i gyfuno'n dda, yna plygu yn y zucchini wedi'i gratio sy'n weddill.
  1. Rhowch y swmp i mewn i'r pansiau paratoi, gan lenwi'r sosban am 3/4 o'r ffordd yn llawn.
  2. Os ydych chi'n defnyddio'r opsiwn crumblet, chwistrellwch y brig yn gyfartal dros wyneb y batter.
  3. Bake y torth. Ar gyfer y bysiau bach: pobiwch yn 350 F am tua 40 i 45 munud, neu hyd nes bod y torth yn frown euraidd a bod y toothpick wedi'i fewnosod i ganol y borth yn ymddangos yn lân. Ar gyfer 9 tocyn "x5": pobi yn 325 F am 70 i 80 munud, neu hyd nes y bydd toothpick a fewnosodir yng nghanol y torth yn ymddangos yn lân. Caniatáu torth (pa faint bynnag) i oeri yn llwyr ar rac oeri gwifren cyn ei dynnu o'r pansi.

Dewisol Crumble Topping

  1. Mewn powlen fach, cyfunwch y siwgr, y blawd, ceirch, a sinamon nes eu cymysgu'n dda.
  2. Gan ddefnyddio'ch bysedd neu dorrwr pasteiod, torrwch y margarîn soi di-laeth nes bod y gymysgedd yn debyg i fraster mawr.
  3. Defnyddiwch i'r tocynnau zucchini vegan uchaf cyn pobi.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 411
Cyfanswm Fat 19 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 11 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 408 mg
Carbohydradau 60 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)