Sglodion Siocled a Pecan Sgones

Er nad oes wy yn y sgonau, mae'r gwead llaith yn debyg i muffin. Mae pecans cryn daear yn ychwanegu gwead gwych tra bod y sglodion siocled a'r fanila yn ychwanegu'r blas gwych.

Cafodd y sgoniau o'r llun eu torri allan gyda thorri bisgedi crwn maint canolig, ond gellir defnyddio torriwr sgwâr hefyd. Bydd unrhyw faint yn ei wneud.

Os ydych chi'n hoffi sgôn llai melys, lleihau'r siwgr i ryw 1/3 cwpan neu lai.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Torrwch y menyn yn ddarnau bach a'i roi ar blât yn y rhewgell.
 2. Lledaenwch y pecan yn haneru allan mewn sgilet sych a choginiwch dros wres canolig, gan droi, nes eu bod yn cael eu brownio'n ysgafn ac yn dechrau arogli toasty. Tynnwch i plât a'u gadael i oeri. Fel arall, tostwch y pecans ar daflen pobi mewn ffwrn 400 F am tua 5 munud, gan droi tua hanner ffordd drwy'r amser coginio. Tynnwch y pecans i plât i oeri.
 1. Cynhesu'r popty i 350 F neu leihau'r gwres o 400 F i 350 F os ydych chi'n tostio'r pecans yn y ffwrn.
 2. Llinellwch daflen pobi mawr gyda phapur darnau.
 3. Rhowch y cwpan 1/2 o siwgr gronnog, blawd pwrpasol, powdr pobi, a halen, os yw'n ei ddefnyddio, ym mhowlen y prosesydd bwyd. Ychwanegu'r pecans oeri. Pwyswch nes bod y gymysgedd yn iawn.
 4. Ychwanegwch y darnau o fenyn wedi'u rhewi i'r gymysgedd blawd a'r pecan a'r pwls nes bod y gymysgedd yn debyg i bryd bwyd. Arllwyswch y gymysgedd blawd mewn powlen fawr.
 5. Trowch y sglodion siocled bach i'r cynhwysion sych ac yna gwnewch yn dda yn y ganolfan. Arllwyswch y cwpan 1 a 2 lwy fwrdd o hufen trwm i'r ganolfan ynghyd â'r darn fanila. Cymysgwch y cymysgedd blawd i'r hufen gyda'ch dwylo nes i chi wlychu.
 6. Trowch y toes allan i wyneb arlliw a chliniwch ychydig o weithiau, dim ond i wneud pêl esmwyth. Peidiwch â gor-weithio'r toes.
 7. Gyda llaw dwylo neu bori rholio, rhowch y toes i mewn i gylch tua 3/4 modfedd o drwch. Bydd tua 10 i 12 modfedd mewn diamedr.
 8. Gyda thorri bisgedi crwn neu sgwâr - bydd unrhyw faint yn ei wneud - torri'r sgoniau allan. Casglwch y sgrapiau o toes gyda'i gilydd a'u gwasgu'n ysgafn gyda'i gilydd - eto, heb fod yn orlawn - a thorri'r sgoniau sy'n weddill.
 9. Rhowch y sgonau torri allan ar y daflen beci wedi'i baratoi, gan adael tua 2 modfedd rhyngddynt.
 10. Brwsiwch y sgonau'n ysgafn gyda rhywfaint o hufen trwm a chwistrellu gyda siwgr gronnog plaenog neu siwgr fanila.
 11. Gwisgwch y sgonau am tua 18 i 22 munud, neu hyd nes y bydd y sgonau wedi'u brownio.

Mae'n gwneud tua 2 dwsin o sgoniau crwn 2 1 / 2-3 i fodfedd.

* Neu defnyddiwch 6 ons o siocled lled-sydyn neu ddryllog o ansawdd da, wedi'i dorri'n fân.

20 Ryseitiau Bisgedi Deulaidd Golau, Fflaciynol

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 446
Cyfanswm Fat 33 g
Braster Dirlawn 15 g
Braster annirlawn 12 g
Cholesterol 52 mg
Sodiwm 561 mg
Carbohydradau 35 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 5 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)