Spanakopita: Spinach Groeg, Greens & Herb Pie

Yn Groeg: σπανακόπιτα, sbaeneg-nah-KOH-peetah

Mae'r rysáit hwn o feganeg Groeg yn cael ei wneud heb gaws ac felly mae amrywiad o'r fersiwn poblogaidd gyda chaws. Mae'n ddewis arall perffaith i'w wneud yn ystod ryseitiau benthyg (benthyg ryseitiau). Er bod yr enw ar gyfer y ddysgl hon yn cael ei ddefnyddio'n aml ar gyfer y pis spinach gyda chaws, nid yw spanakopita traddodiadol yn cynnwys caws.

Er mwyn blasu, defnyddiwch lawntiau cymysg fel sbigoglys, gwyrdd gwyrdd, gwyrdd mwstard, caled, ac ati.

Mwynhewch y rysáit faggan Groeg hwn!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Golchwch y sbigoglys (a gwyrdd eraill, os ydynt yn defnyddio) yn dda mewn dŵr oer, gan ddileu gwreiddiau a dail wedi'u difrodi. Torri'n galed a gosod mewn colander. Halen yn ysgafn a gadewch iddo draenio am 10 munud. Gwasgwch neu gwasgwch i gael gwared ar yr holl hylif sydd dros ben.

Mewn powlen gymysgedd mawr, cyfuno sbigoglys (a glaswellt), dill, persli, winwns, ffenigl, pupur, a hanner yr olew, a chymysgu'n dda nes bod cynhwysion wedi'u cymysgu'n dda.

Cynhesu'r popty i 350 ° F (175 ° C).

Brwsiwch y sosban gydag olew (gall fod yn rownd, sgwâr, neu hirsgwar). Wrth osod y taflenni yn y sosban, gadewch gorgyffwrdd o phyllo y tu allan i'r rhosyn ym mhob ffordd. Lleywch hanner y taflenni phyllo ar y gwaelod, gan brwsio pob un yn ysgafn gydag olew olewydd.

Llwy yn y gymysgedd sbigoglys a'i ledaenu'n gyfartal. Plygwch y phyllo sy'n ymestyn dros y cymysgedd. Gosodwch y taflenni phyllo sy'n weddill ar ben, gan brwsio pob un gydag olew ac eithrio'r daflen uchaf. Trimiwch y phyllo uchaf gyda siswrn, a sgoriwch y brig i mewn i sgwariau maint gwasanaeth.

Brwsiwch y brig gydag olew. Gwlybwch eich dwylo ac ysgwydwch y dŵr dros ben ar ben y pita.

Bacenwch ar 350 ° F (175 ° C) am 1 awr ar y rac ychydig islaw canol y ffwrn. Pan wneir, tynnwch o'r ffwrn a chaniatáu i chi oeri 1/2 awr cyn ei weini.

Awgrymiadau gwasanaeth: Gellir gwasanaethu hyn fel blasus, dysgl ochr neu fyrbryd, neu fel prif fysgl gyda salad a bara crwst.

Awgrym ar y Blaid: Gellir gwneud y swm uchod mewn dwy (2) rownd gwanwyn crwn gwanwyn 9 modfedd. Defnyddiwch 1/2 bunt o phyllo ar gyfer pob un, gan osod y taflenni dros y gwaelod ac allan o'r ochrau. Ychwanegwch y llenwad, plygu'r darnau sy'n ymestyn i'r ganolfan i orchuddio, lle bo angen. Olewwch frig y cywair, ei dorri'n ddarnau siâp pasen, a'i bobi ar 350 ° F (175 ° C) am tua 35 i 40 munud, hyd nes bod y brig yn euraidd ac mae'r phyllo yn tynnu i mewn o ochr y sosban.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 281
Cyfanswm Fat 16 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 11 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 353 mg
Carbohydradau 28 g
Fiber Dietegol 5 g
Protein 8 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)