Storio Paprika a Chyngor Coginio

Mae gwres yn lleihau lliw a blas paprika

Storio Paprika

Dylai Paprika gael ei storio mewn cynhwysydd gwych mewn lle oer, tywyll, yn ddelfrydol yr oergell. Yn hytrach na phaprika mewn potel gwydr, dewiswch yr un yn y tun a fydd yn diogelu'r cynnwys rhag golau difrodi.

Fel gyda'r rhan fwyaf o sbeisys daear, bydd paprika yn colli ei flas a'i allu gydag oedran. Defnyddiwch ef neu ei ddisodli o fewn chwe mis ar gyfer y canlyniadau gorau.

Cynghorion Coginio Paprika

Nid yw lliwio paprika cyfoethog nid yn unig yn gwella apêl weledol bwydydd, ond gellir ei ddefnyddio fel blas mawr fel mewn goulash neu paprikash cyw iâr .Byddwch yn ymwybodol, pan nodir paprika Hwngari mewn rysáit, bydd angen i chi ddod o hyd i amrywiaeth ysgafn, melys, a'i fewnforio orau. Yn gyffredinol, mae paprika Sbaeneg yn rhoi gwres llawer ysgafnach i fwydydd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio labeli i sicrhau eich bod chi'n cael y math "melys" (ysgafn) neu "poeth" yr ydych yn ei ddymuno.

Fodd bynnag, gall hyd yn oed labeli fod yn ddryslyd. Er enghraifft, mae'r amrywiaeth Hwngari "rose" neu "rose rose" yn benderfynol o sbeislyd i'r palet, er nad yw mor boeth â cayenne.

Mae Paprika'n mynd yn dda gyda dim ond unrhyw fwyd blasus, gan gynnwys wyau, cig, stew, pysgod, pysgod cregyn, cawl, cyw iâr, llysiau wedi'u berwi a'u stemio, a reis.

Ar gyfer y rhan fwyaf o ryseitiau, ychwanegir y paprika ger ddiwedd y broses goginio, gan fod gwres yn lleihau'r lliw a'r blas.

Mae fy nghasgliad rysáit yn cynnwys ryseitiau yn bennaf sy'n defnyddio o leiaf un llwy de o paprika ac fel arfer llawer mwy. Os ydych chi'n awyddus am ddechrau gyda symiau mor fawr, ceisiwch ychydig yn llai i ddechrau.

Dewiswch melys neu boeth i gyd-fynd â'ch chwaeth neu gyfuno'r ddau. Fy bet yw y byddwch chi'n mynd trwy dun o paprika bob mis cyn bo hir.

Mwy am Ryseitiau Paprika a Paprika:

• Cynghorion Coginio Paprika
• Paprika ac Iechyd
• Hanes Paprika
Ryseitiau Paprika

Llyfrau coginio