Sweet Sunrise: Y Ffrwd Delfrydol ar gyfer Brunch Achlysurol

Cymerwch y tequila allan o haul y tequila ac mae gennych chi haul gwyllt, a elwir hefyd yn yr haul melys. Mae'n ddiod cymysg gwych am unrhyw amser o'r dydd ac mae'r rysáit yn anhygoel o hawdd i'w ddilyn.

Yn y bôn, mae'r haul melys yn ffordd syml o wella gwydr uchel o sudd oren. Mae'n ychwanegu melysrwydd grenadin i wrthbwyso'r citris tart ac, oherwydd ei fod yn cael ei wasanaethu ar y creigiau, mae'n eithaf adfywiol.

Unwaith y byddwch chi'n dysgu harddwch y ffug hawdd hwn, gall hyd yn oed ddisodli'ch sudd oren boreol. Mae hefyd yn gwneud cydymaith perffaith ar gyfer unrhyw brunch .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Llenwi gwydr pêl uchel gyda rhew a sudd oren.
  2. Arllwyswch y grenadin yn araf dros y sudd. Bydd yn suddo i'r gwaelod ac yn codi'n raddol i'r brig wrth i chi yfed.
  3. Addurnwch gyda slice oren.

Gwnewch Sunrise Sunrise Fresher

Dim ond dwy gynhwysyn sydd gan y diod hwn ac maen nhw'n gyffredin iawn. Efallai y bydd gennych chi hyd yn oed y popeth sydd ei angen arnoch yno yn eich cegin. Er ei bod hi'n bosib creu haul melys berffaith da gyda sudd oren a grenadin a brynir gan storfa, byddwn yn argymell y theori bod "ffres yn well".

Yn gyntaf oll, dyma un diod sydd yn sicr yn haeddu sudd oren wedi'i wasgu'n ffres . Nid yw'n anodd ei wneud a gallwch fynd â juicer trydan neu suddwr llaw syml iawn. Dylai dwy orennau maint cyfartalog fod yn fwy na digon i wneud un diod. Gallwch hefyd sudd i fyny nifer o orennau a storio unrhyw ormod yn yr oergell i wneud y ddiod nesaf yn llawer haws.

Yr ail ffactor yn yr haul melys yw'r grenadin. Yn groes i gred boblogaidd, nid yw'n surop â blas ceirios, ond un pomegranad. Mae'n melys a blasus ac yn ddefnyddiol iawn ar gyfer amrywiaeth o ddiodydd.

Mae hefyd yn hawdd iawn gwneud grenadine gartref . Gallwch ddefnyddio pomegranad ffres yn ystod y gaeaf pan fydd y ffrwythau yn y tymor neu yn defnyddio sudd pomegranad unrhyw adeg o'r flwyddyn. Gall Grenadîn bara am ychydig wythnosau yn yr oergell.

Yn ystod y tymor mefus, ystyriwch roi tro ar yr haul trwy wneud syrup mefus newydd i gymryd lle'r grenadin. Gallwch chi hefyd roi blas pysgod iawn iawn i'r diod hwn gyda'r rysáit ysgafn mochyn ysgafn .

Mwy o Fylchau Grenadîn Melys

Mae Grenadine yn gynhwysyn gwych i lawer o ddiodydd heb fod yn alcohol. Er bod gennych y surop yn yr oergell, cymysgwch Shirley Temple hen ffasiwn . Mae'n ddull wych gyda dwy sodas ysgafn y gallwch ei orchymyn mewn llawer o fariau a bwytai a hoff ymhlith plant.

Am rywbeth ychydig yn fwy trymach, mae'n anodd curo'r Roy Rogers . Mae'r un hwn yn syml yn cymysgu grenadin i'r cola o'ch dewis chi. Os ydych chi'n mwynhau Coke Cherry, fe welwch fod hwn yn llawer gwell.

Mae hynny'n arbennig o wir os ydych chi'n defnyddio siwgr caws cola fel hynny gan Jones Soda a nifer o gynhyrchwyr bach eraill.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 89
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 5 mg
Carbohydradau 21 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)