Bwyd a Choginio'r Alban

Bwyd a Choginio'r Alban

Mae'r enwog yn yr Alban yn dweud "S mairg a ni tarcuis air food," ("Mae pwy sydd â dirmyg am fwyd yn ffwl") yn disgrifio'n union yr agwedd at fwyd a choginio'r Alban. O ddysgl genedlaethol Haggis (coluddyn defaid wedi'i goginio mewn stumog defaid) i'r wisgi gorau yn y byd, a beth fyddai brecwast heb yr uwd gynhwysfawr.

Mae'r Albaniaid wedi dysgu dros y blynyddoedd i wneud y defnydd gorau o'r natur ofynion a roddir iddynt yn yr Alban, o'r mynyddoedd garw, llynnoedd, llynnoedd môr a nentydd, i'r cymoedd ffrwythlon a'r rhostiroedd.

Mae hinsawdd yr Alban yn gymharol tymherus yn y rhannau deheuol a chanolog, ond mae'r ucheldiroedd a'r ynysoedd yn destun gaeafau arbennig o galed.

Hanes

Dengys tystiolaeth fod helwyr-gasgluwyr yn dod i'r Alban o Ewrop tua 7000BC. Buont yn pysgota yn yr afonydd a'r nentydd lawer, yn hel yn y mynyddoedd ac ar y rhostir. Mae aneddiadau cynnar yn dangos gwartheg, defaid a moch yn cael eu cadw ochr yn ochr â chnydau sylfaenol o geirch a haidd. Ymddangosodd tua 2500 o fewnfudwyr yng Ngogledd a Chanolbarth Ewrop a chan 700BC, y rhai yr ydym yn gwybod amdanynt fel y mae Celtiaid wedi eu setlo yma oddi wrth eu gwledydd Iwerddon wedi'u gorfodi gan brinder bwyd difrifol.

Yn ogystal, dylanwadwyd ar fwyd yr Alban gan ddyfodiad y Llychlynwyr yn y 9fed ganrif. Gyda nhw, fe ddygasant ddulliau coginio gwahanol megis ysmygu, a'r hyn a elwir bellach yn brîd gwartheg hollbresennol Aberdeen Angus.

Yn yr Alban, cafwyd dylanwadau hefyd gan y Ffrancwyr a chanddynt gynghrair agos â'r Alban ers canrifoedd lawer, yn enwedig tua'r 16eg ganrif pan briododd Marie de Guise Lorraine brenin yr Alban, James V.

a daeth â chogyddion Ffrengig a'u bwyd i Lys yr Alban.

Roedd ceirch a barlys yn parhau i fod yn y cnwd stwffwl ar gyfer bwyd y dyn gwaith yn yr Alban ac roedd uwd, a wnaed gyda geirch yr Alban, yn dod yn fwyd rhad, ond hefyd yn un oedd yn ddigon.

Roedd coginio ar gyfer y tlawd a'r gweithwyr fferm yn balmur dros dân agored ac yn cynnwys uwd, stwff, cawlod a chawl.

Roedd y gwenith yn anodd iawn i dyfu yn yr Alban gyda'r hinsawdd anodd a'r pridd gwael ac roedd y cyfoethog yn hawdd eu hadnabod, gan y byddai eu diet yn cynnwys bara a phroses a'r defnydd o rostio sbri ar gyfer cig, dysgl yn anhygyrch i'r tlawd.

Gegin yr Alban Heddiw

Fel Lloegr, mae bwyd yn yr Alban heddiw yn gymysgedd eclectig o lawer o ddiwylliannau - Saesneg, Eidaleg, Indiaidd a Tsieineaidd. Yn yr Alban, mae'r Albanion yn dal yn dynn i'w treftadaeth goginio yn dal i ddefnyddio bwyd lleol, tymhorol. Mae bwyta'n dal i fwyta'n helaeth, fel pysgod, gêm, ac wrth gwrs cig eidion. Mae ffrwythau meddal yr Alban - mafon, mefus, yn enwog ledled y DU. Cawsiau, ffrwythau a llysiau yr Alban yn yr un modd.

Yn yr Alban, mae cegin yr Alban yn ddigonedd o gawl a charthod gan gynnwys Cock-a-Leekie - cawl cyw iâr a chencennod , Scotch Broth - cawl enrichened haidd, Skink Cullen - stw / cawl o Cullen ar lannau Ffordd Moray fel arfer gyda Finnan Haddock and Brose - Cawl syml fel arfer Kale, gyda llond llaw o blawd ceirch.

Mae pysgod yn staple o'r Alban yn dod o'r llynoedd, nentydd, afon ac arfordir godidog. Mae pysgod a bwyd môr yn ddigon ac mae eog yr Alban (mwg a ffres) yn enwog byd-enwog fel y mae Arbroath Smokies (hadwg ysmygu).Bydd gan fwrdd yr Alban gigoedd yn ddigon. Cig eidion, gêm - yn enwedig adar gêm gosbenni, dysgl genedlaethol Haggis - stumog defaid wedi'i stwffio â choluddyn defaid a blawd ceirch - a oedd yn ddigon enwog i'r bardd Albanaidd enwog Robbie Burns i ben a ode. Ac nid anghofio Forfar Bridies, cariad nad yw'n wahanol i Pasty Cernyw .

Dathlir yr Alban am ei pobi a'i bwdinau. Mae Dwmpio Clootie, unwaith eto, ddim yn wahanol i bwdin siwt Saesneg gydag achos crwst siwgr wedi'i lenwi â ffrwythau sych. Mae taflen fach yr Alban yn chwedlonol ag y ceir cacennau coch a chrempog. Ni fyddai rhestr yn gyflawn heb Crannachan sy'n ymgorffori rhai o gynhwysion mwyaf enwog yr Alban - mafon, ceirch a chwisgi - neu Dabled y fwydydd blasus blasus a wneir o siwgr, hufen, llaeth cywasgedig a menyn.

Chwisgi

Mae distillers yr Alban wedi gwneud cyfraniad mawr i enwogrwydd yr Alban wrth iddynt gynhyrchu gwisgi. Ystyrir whisgi Scotch fel 'y' whisgi. Fe'i gwerthfawrogir ymhlith connoisseurs gyda'i amrywiaeth o aromas a blasau.

Mae'r Albaniaid a'r Iwerddon yn dal i ddadlau heddiw ynghylch pwy oedd yn dyfeisio chwis (e) y. Nid yw sillafu yr Alban yn cydnabod yr 'e'. Mae'r ddadl yn mynd i Iwerddon gyda thystiolaeth o tua 432 a St Patrick.