Tart Cribard Tahini Gyda Rosetiau Apple

Mae'r gwyliau yn golygu pasteiod ac, os oedd erioed, roedd amser i ffwdio, mae nawr. Mae hynny'n golygu toes pyrs cartref (peidiwch â phoeni, mae'n hawdd) a rosetau afal hardd i wow eich gwesteion. Efallai mai ychydig o brosiect yw'r harddwch hwn, ond bydd yr edrych a'r blas yn werth chweil!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

I Wneud y Crib:

 1. Ychwanegu'r blawd, halen a menyn oer i brosesydd bwyd. Trowch ychydig o weithiau nes bod y gymysgedd yn debyg i fagiau cwrs.
 2. Gyda'r peiriant yn rhedeg, arllwyswch y dŵr iâ trwy'r tiwb porthiant a pharhau i redeg cyn ffurflenni peli toes. Peidiwch â gor-gymysgu.
 3. Rhowch y toes mewn plastig a'i oergell am o leiaf awr.

Gwnewch y Cust Tahini:

 1. Er bod y toes yn oeri, gwnewch y cwstard tahini trwy lenwi wyau a siwgr at ei gilydd nes eu bod yn llyfn ac wedi'u goleuo mewn lliw. Chwisgwch yn y tahini a'r fanila ac yna chwistrellwch yn y corn corn.
 1. Ychwanegwch y llaeth a'r halen gyfan i bote ac, ar wres isel, dygwch i fudfer. Ychwanegwch ychydig o lwy fwrdd o'r llaeth poeth i'r wyau a'u chwistrellu i'w tymeru fel na fyddant yn sgramblo.
 2. Yna, ychwanegwch y gymysgedd wy yn y pot o laeth a gwisgwch yn drylwyr. Ewch yn y menyn a pharhau i goginio a chreu, ar wres isel, nes bod y gymysgedd yn dechrau trwchus. Rhoi'r gorau i gael gwared ar unrhyw gronynnau wyau wedi'u coginio, ganiatáu i oeri ychydig, gorchuddio â phlastig ac oergell am o leiaf awr.
 3. Gallwch chi wneud y toes a'r cwstard ddydd neu ddau ymlaen os yw'n well gennych.
 4. Cynhewch y ffwrn i 375 F.
 5. Ar wyneb ffynnog da, rhowch y toes allan i oddeutu 9 "cylch a draen dros bane thart 8" gyda gwaelod symudadwy. Rholiwch y pin dreigl dros ymyl y padell tart er mwyn torri unrhyw does gormodol.
 6. Gan ddefnyddio ffonau fforch, tynnwch nifer o dyllau ym mhen isaf y toes a choginio am 20 i 25 munud neu hyd nes bod y toes yn frown euraidd.
 7. Tynnwch o'r ffwrn a'i ganiatáu i oeri.
 8. Pan fyddwch yn barod, arllwyswch y cwstard wedi'i oeri i'r gragen cnau oeri.

I Wneud Roses Afal :

 1. Torrwch afal yn ei hanner, hyd yn ochr a chwythwch y craidd a'r hadau gyda baller melyn neu lwy de llwyd. Torrwch bob afal hanner yn denau iawn. Mae hyn yn haws ac yn fwyaf effeithlon gan ddefnyddio mandolin.
 2. Ychwanegwch yr afalau wedi'u sleisio i bowlen ddiogel microdon a lenwi gyda'r dwr a'r sudd lemwn. Stir a microdon am 3 munud.
 3. Gadewch i oeri, straenio a thrafio'r sleisen afal yn sych. Os ydynt yn wlyb, byddant yn gwneud eich cwstard yn llenwi'n wlyb.
 4. Rhowch 3 sleisen gyda'i gilydd, rhowch y rhain yn ysgafn a'u mewnosod yn y cwstard. Efallai y bydd yn mynd â chi ychydig o geisiau i gael ei hongian ohoni ond cofiwch nad oes angen iddyn nhw fod yn berffaith neu'n union yr un fath. Bydd yr effaith gyfan yn parhau i fod yn brydferth.
 1. Gwisgwch bennau'r afalau gyda siwgr powdr a mwynhewch!
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 345
Cyfanswm Fat 21 g
Braster Dirlawn 11 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 145 mg
Sodiwm 252 mg
Carbohydradau 32 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 7 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)