Gwnewch Bwyd Clasur Cysur Gyda'r Ryseitiau hyn

Ffefrynnau All-Americanaidd

Beth yw bwydydd cysur? Maent yn fwydydd ysgafn sy'n ysgogi swynan neu atgofion atgofion plentyndod. Maen nhw'n fwydydd diogel, gyda blasau syml yn aml wedi'u blanced mewn carbohydradau sy'n llenwi'r bol. Ar gyfer y rhan fwyaf ohonom, mae'r bwydydd hyn yn bell o gourmet. Maent yn epitome o goginio cartref.

Beth sy'n Gwneud Bwyd Cyfforddus Dysgl?

Efallai mai coziness yw'r ansawdd pwysicaf mewn bwyd cysur, ac mae'r math hwnnw o intimedd yn aml yn galw am fwyd sy'n gynnes (ac yn ddelfrydol, sy'n gwresogi'r cartref tra'n coginio), yn feddal ac yn hufenog.

Nid yw symudiad llaeth y fam yn atodol. Mae llawer o ffefrynnau bwyd cysur yn brydau y gellid eu cyflwyno i blant bach i'w gwehyddu, yn ogystal ag i oedolion hŷn na allai eu dannedd barhau i gael prisiau mwy anhyblyg.

Wrth gwrs, mae bwydydd hudol yn rhan fawr o fwydydd cysur. Gall y fwydlen o bartïon pen-blwydd plentyndod - pizza, cŵn poeth, cacen - gyfrannu fel bwyd cysur i rai. Bydd y rhai a godir mewn rhannau eraill o'r byd yn dangos hoffdeb mawr am y bwydydd yr oeddent yn eu hoffi fel plant: melin Mecsico melys yn hytrach na blawd ceirch America, er enghraifft.

Dod o hyd i Fwydydd Cysur Hoff America

Fe wnaethon ni gymryd arolwg o'r darllenydd, ac roedd y canlyniadau'n llwybr cofio i lawr. Mae diwygio hoff fwydydd cysur Americanaidd yn dangos tueddiadau nodedig yn ymwneud ag oedran, lleoliad rhanbarthau plentyndod, a magu ethnig. Mae bwydydd cyfforddus yn ne Louisiana yn wahanol i rai New England arfordirol.

Ond mae rhai gorgyffwrdd.

Nid yw'n syndod nad yw menyn cnau pysgod a brechdanau jeli a chaws wedi'i grilio yn uchaf ar ein rhestr, ond pwy sydd angen rysáit ar gyfer y rhai hynny? Y nesaf mwyaf poblogaidd oedd cig-saws, tatws cudd, brisket pot wedi'i rostio, cyw iâr wedi'i ffrio, macaroni a chaws, sbageti, ac yn syndod, caserol tuna tiwna da.

Mae'n bosibl ei fod yn arwydd o blentyndod traddodiadol Americanaidd mai ychydig iawn o lysiau a wnaeth y rhestr hon.

Bwydydd a Ryseitiau Cysur America

Dyma'r bwydydd cysur uchaf, pob un sy'n gysylltiedig â rysáit briodol naill ai'n draddodiadol neu'n cael ei ddiweddaru. Fe'u rhestrir yn nhrefn yr wyddor er mwyn hwylustod. A wnaeth eich ffefrynnau wneud y rhestr?