Topio Peach Ffres ar gyfer Hufen Iâ

Mae bounty yr haf yn cynnig cymaint o ddiddorol o goginio mae'n anodd eu gwasgu i gyd. Un o'r pethau gorau yw peigysau ffres wedi'u cartrefi, gyda'u siwgr syfrdanol a blas anhygoel o flas melys. Maent yn dangos i fyny mewn pythellog ffres, pysglod mochyn a glaswellt, crwydr mochog, cregyn cywion, cregyn cywion mochog, llygod melysog, menyn pysgod, sosgennod mochynog a hufen iâ pysgog cartref. Maent yn troi eich rawnfwyd brecwast i mewn i wledd, yn gwneud pwdin syml pan fyddant wedi'u sleisio a'u sugno, ac yn darparu byrbryd iach pan fyddant yn cael eu bwyta yn eu holl synnwyr amrwd.

Mewn llawer o'r ffyrdd y mae llysysigod ffres yn cael eu bwyta, fe'u cyfunir ag hufen iâ fanila, gyda'r hufen iâ yn brig. Trowch hynny o gwmpas a gwneud pysgodyn ffres newydd ar gyfer hufen iâ fanila a bydd gennych bwdin diddorol yn deilwng o ddathliad.

Mae'r hufen iâ hyfryd hynod sy'n rhychwantu ryseitiau yn cymryd ychydig o amser yn yr oergell i'r melysys melys, ffres i roi'r gorau i'w sudd blasus, ond bydd eich amynedd yn cael ei wobrwyo â thriniaeth brin.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cyfunwch y llysigynnau, y siwgr, y fanila, y sinamon a'r halen mewn powlen fawr a'u cymysgu nes i'r siwgrau gael eu diddymu.
  2. Gorchuddiwch ac oeriwch am 4 i 6 awr. Cymysgwch a gweini hufen iâ fanila.

Sut i Ddewis y Lleiniau Gorau

Peidiwch â phrynu bysgodiau wedi eu tyfu bob amser. Fe'u dewisir pan maen nhw'n aeddfed, nid yn wyrdd, ac mae hynny'n gwneud gwahaniaeth mawr mewn blas. Marchnadoedd ffermydd neu gynnyrch lleol yn eich crosen yw eich betiau gorau.

Dylai'r pysgodyn arogl wych a bod yn aur hufennog neu melyn; bydd rhai ohonynt yn cael gwared ar nodwedd, yn dibynnu ar amrywiaeth. Gwiriwch am gadarndeb; mae'r pysgodyn yn ysgafnhau wrth iddo oroesi. Pa mor gadarn rydych chi am i'r bysgodynnau fod pan fyddwch chi'n eu prynu yn dibynnu ar ba bryd rydych chi'n bwriadu eu defnyddio. Syniad da yw eu prynu mewn sawl lefel o gadarndeb fel y gellir eu bwyta dros gyfnod o amser. Y pysgodyn mwyaf aeddfed yw, y mwyaf melys ac yn fwy llachar ydyw. Ond peidiwch â phrynu peachog os yw o gwbl braidd.

Sut i Storio Peaches

Y ffordd orau o gadw persawrnau ar gownter y gegin am ychydig ddyddiau cyn y byddwch chi'n eu defnyddio ar frig afiechyd. Fe allwch chi eu hatgyweirio am hyd at wythnos ar ôl iddynt fod yn aeddfed, ond efallai y byddant yn colli rhywfaint o flas. Os byddant yn cael mushy a wrinkled, maen nhw'n mynd heibio i'w dyddiad defnydd.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 58
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 52 mg
Carbohydradau 15 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)