Tostio Wyau Avocado a Phowys

Nid yw poaching yr wy berffaith bob amser yn ymddangos mor hawdd i mi. Ond nawr rwy'n gwybod pa mor syml y gall fod! Edrychwch ar fy nhiwtorialau wy wedi'i fagio ar gyfer sut i bacio'r wy berffaith. Maent yn troi ein mor hardd ac yn edrych yn berffaith ar ben tost tostog .

Yn syml, poachwch yr wy, mashiwch yr afocado, a'i frig ar ddarn ffres o dost gwenith cyflawn. nid yw'n cael unrhyw symlach neu fwy yn iach na hynny! Rwyf hefyd wedi ychwanegu ychydig o Sriracha ar gyfer fy nhwsdod sy'n hoffi ei sbeislyd! Gallwch fynd yn wallgof iawn a defnyddio guacamole yn lle afocado plastig. Mae ychydig yn fwy o waith, ond mae'n siŵr o flasus! Gallwch chi hefyd ei sbeisio gyda cayenne bach neu sudd o'ch saws poeth neu'ch sbeis poeth arall. Mae'r dost hon mor hyblyg!

Gallwch wirio'r brig hwn gyda unrhyw fath o wy. Byddai wy wedi'i ffrio yn gweithio cystal. Byddai croeso i chi hyd yn oed yn sgramblo! Beth bynnag sy'n haws i chi! Mae'n well gennyf wyau pysgota oherwydd rwy'n casáu pan fydd wyau'n cael crispy, yn rhyfedd rwy'n gwybod. Mae fy ngŵr yn meddwl fy mod i'n wallgof, ond dwi ddim yn gallu sefyll.

Rwyf wrth fy modd yn gallu defnyddio wyau amrediad. Roedden ni'n arfer cael ein ieir ein hunain ac roeddem yn hoffi'r wyau hynny hyd yn oed yn fwy. Ond cawsant eu lladd yn drist gan ein bobcat lleol. Mae ein coop cyw iâr yn ymyl ar ymyl yr iard, wedi'i gordyfu â chwyn, gan ddisgwyl am ychydig o docynnau pokey i'w adfer yn ôl. Someday, byddwn ni'n cael mwy o ieir ... neu hwyaid efallai? Mae wyau hwyaid yn flasus hefyd. Mae hwyaid hefyd yn super cute. Rydych chi wedi cael y prawf poblogaidd hwn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Tostiwch eich bara gwenith cyfan nes ei fod yn frown ysgafn ond yn dal i fod ychydig yn feddal. Bydd tost twyllodrus iawn yn anodd ei fwyta gyda'r toppings.
  2. Mash eich afocado, gan ei adael mor rhyfedd ag y dymunwch. Chwistrellwch ychydig o halen ar yr afocado.
  3. Poach eich wy, neu ddefnyddio wy wedi'i ffrio, beth bynnag sydd orau gennych!
  4. Lledaenwch yr afocad dros y tost. Topiwch ef gyda'ch wy. Chwistrellwch ychydig o saws poeth ar ben os ydych chi'n hoffi ac yn chwistrellu halen arall! Dewch i mewn a mwynhewch!
  1. Gall y rysáit gael ei dyblu neu ei drioblu yn hawdd ond mae'n well gwneud un gwasanaeth, fel y mae'r tost yn aros yn ysgafn, mae'r afocados'n aros yn wyrdd, ac mae'r wyau'n cael eu bacio'n berffaith!
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 407
Cyfanswm Fat 23 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 13 g
Cholesterol 208 mg
Sodiwm 547 mg
Carbohydradau 37 g
Fiber Dietegol 10 g
Protein 15 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)