Leavening - Beth yw Yeast?

Mae halen yn atal twf y burum

Beth yw burum?

Mae burum yn cynnwys organau un cell, Saccharomyces cerevisiae , sy'n lluosogi'n gyflym pan fyddant yn bwydo siwgr mewn amgylchedd llaith. Mae un bunt o burum yn cynnwys 3,200 biliwn o gelloedd burwm! Mae yeast hefyd yn ffynnu ar starts, sy'n ei droi'n glwcos, siwgr syml. Mae'r broses hon yn bwydo'r siwgr, sy'n trosi i alcohol a charbon deuocsid. Mae'r carbon deuocsid yn ehangu'r pop yn dda i gynhyrchu'r gwead ysgafn, ffyrnig.Wrth gwrs, mae burum hefyd yn rhan hanfodol o wneud diodydd alcoholig , megis a. Ond dyna stori arall ... Mae'r cynhyrchion alcohol lleiaf posibl yn llosgi yn ystod y broses pobi, ac mae'r ferum hefyd yn marw gyda'r gwres.

Y tymheredd delfrydol ar gyfer twf twf yw 100 i 115 gradd F, ond ar gyfer dibenion leavening, mae'r tymheredd delfrydol yn 80 i 95 gradd F. Os bydd y burum yn tyfu'n rhy gyflym, bydd yn cynhyrchu pocedi swigen mawr yn y cynnyrch terfynol.

Mae yeast yn dechrau marw ar 120 gradd F. Felly, mae'n bwysig gadael i'ch toes burum godi mewn man lle mae'r tymheredd yn cael ei reoleiddio. Bydd hanner un o burum yn codi 4 cwpan o flawd mewn rhyw 1-1 / 2 i 2 awr, o dan amodau delfrydol. Dylech hefyd brofi eich burum i sicrhau ei fod yn hyfyw cyn ei ddefnyddio mewn rysáit. Er mwyn ei wirio, cymysgwch ychydig i mewn i 1/4 cwpan o ddŵr caethog gyda 1/4 siwgr llwy de. Dylai ddechrau swigenio ac eplesu o fewn tua 5 i 10 munud.

Os nad ydyw, mae'r burum yn farw a dylid ei ddileu.

Mae halen yn atal twf y burum. Peidiwch byth â chymysgu burum i ddŵr hallt. Gan fod y rhan fwyaf o ddŵr tap yn mynd trwy broses hidlo sy'n defnyddio halen fel mireinio / asiant glanhau, mae llawer o gogyddion yn defnyddio dŵr wedi'i distilio yn unig ar gyfer pobi. Fodd bynnag, os ydych chi'n pobi yn ystod tymor poeth yr haf a darganfod bod eich toes yn codi gormod, gall ychwanegu halen ychwanegol ychydig reoli'r twf burwm hwnnw sy'n tyfu.Mae'r rhan fwyaf o burum yn cael ei werthu mewn pecynnau untro neu fagiau swmp a elwir yn burum sych actif . Nid yw burum wedi'i gywasgu ar gael mor eang, ond gellir ei ddefnyddio i gymhareb un cacen safonol o burum wedi'i gywasgu i un fysgl llwy fwrdd o burum sych. Os yw'r burum sych yn cael ei storio mewn deunydd pacio yn yr awyr agored, mewn lle sych oer, nid oes angen ei oeri. Dylai yeast bob amser fod ar dymheredd ystafell i ddechrau rysáit. Mae pecynnau untro safonol yn cynnwys tua lwy de 2-1 / 2 (1/4 ounce) o grynynnau grawn.

Ar hyn o bryd mae ar gael ar y farchnad yn burum sych sy'n weithgar yn gyflym , sy'n llai na grawn sych gweithgar confensiynol a chyflymderau yn codi amseroedd cymaint â 50 y cant, yn aml yn dileu'r angen am ail gyfnod cynyddol. Gellir ei ddefnyddio'n gyfnewidiol, mesur ar gyfer mesur, gyda chwist sych actif. Y dull gorau o ddefnyddio'r burum hwn yw ei gymysgu'n uniongyrchol â'r cynhwysion sych cyn ychwanegu hylif, yn hytrach na'i ychwanegu at hylif cynhesu ac yna ychwanegu at gynhwysion sych.

Byddwch yn ymwybodol bod burum ffres cywasgedig yn cynnwys 70 y cant o leithder a rhaid ei storio yn yr oergell. Mae burum ffres wedi'i gywasgedig yn burum gweithredol yn rhyfeddol, yn hytrach na sych, ac yn colli ei fywiogrwydd o fewn pythefnos, hyd yn oed pan gaiff ei storio'n gywir mewn oergell mewn cynhwysydd dwfn.

Gellir storio burum cywasgedig yn y rhewgell, ond dylid ei ddadmeru ar dymheredd yr ystafell a'i ddefnyddio ar unwaith. Mae'n anodd dod o hyd i burum ffres wedi'i gywasgu yn yr Unol Daleithiau.

Mae yeast sych wedi dod yn norm ar gyfer ei bŵer aros yn y pantri. Eto, mae'n rhaid i burum sych hyd yn oed gael ei storio mewn cynhwysydd dwr, heb fygythiad o leithder, a bydd yn colli ei fywyd dros amser. Defnyddiwch 2 llwy de o feist sych i gacen ferum wedi'i gywasgu 2/3 ons fel ailosod.

Hefyd bydd yn rhaid addasu mesurau frost ar uchder uwch. Unwaith eto, bydd hyn yn cymryd arbrofi ar eich rhan ar gyfer eich uchder.

Pam mae angen pennaenu barastau burum? Mae'n helpu i ddosbarthu'r celloedd burum yn unffurf trwy'r toes, felly nid yw'n codi'n anwastad. Mae Kneading hefyd yn datblygu strwythur glwten cadarn, gan ddarparu'r fframwaith ar gyfer swigod carbon deuocsid.Nid yw burum Brewer yn meddu ar unrhyw leavening eiddo ond mae'n cael ei ychwanegu at gynhyrchion ar gyfer buddion maethlon, gan ei bod yn gyfoethog o fitaminau B. Mae hefyd, wrth gwrs, yn cael ei ddefnyddio wrth fagu cwrw .

Halen a Siwgr mewn Nwyddau Bwy Bwyst

Er bod halen yn atal twf y burum, mae'n rhoi criben cryfach, mochyn finach, ac mae'n ychwanegu blas.

Nid yw syrrau yn hanfodol i nwyddau wedi'u pobi wedi'u torri, ond maen nhw'n gwneud y cynnyrch yn fwy tendr oherwydd gohiriad o gaglu protein, gan ganiatáu i'r toes / batter dyfu i fwy o gyfaint cyn cael ei rewi i stasis gan y broses pobi, yn ogystal ag ychwanegu at flas . Os defnyddir gormod o siwgr, gall arafu twf y burum, gyda chanlyniad isel. Mae perthynas siwgr i halen i leavening yn hanfodol i gynnyrch terfynol bleserus.

Mwy am Leaveners:

• Beth yw burum?
Beth yw soda pobi?
Beth yw powdr pobi?
Beth yw sourdough?


Ryseitiau Breadmachine