Tyfwyr

Os ydych chi wedi ymweld â brewpub erioed, yna beth ydych chi wedi gweld y jwgiau gwydr mawr sydd wedi eu gosod wrth gefn y bar. Ar gyfer ychydig o blaendal ddoleri ynghyd â chost y cwrw, gallwch chi fynd â'r adnodd cludiant cwrw hwn i'w hailddefnyddio, gwagio a dychwelyd am fwy. Pretty wych, dde?

Mae traddodiad yn dweud wrthym fod hanes y tyfwyr yn cyrraedd yn ôl i'r amserau Gwahardd yn yr Unol Daleithiau. Byddai pobl yn cymryd bwcedi i'r bar lleol lle byddent yn eu llenwi â chwrw o'r tap a'i fynd adref.Hyd yn oed heb yr hanes, mae'n debyg y byddai'r tyfwr wedi codi o olygfa brewpub heddiw. Nid yw llawer o frewpubs yn boteli na all unrhyw un o'u cwrw felly mae'r tyfwr yw'r unig opsiwn ar gyfer dod â'u cartref cwrw . Mae'r rhai sy'n fridio sy'n gwneud botel, peidiwch â photelu'r holl arddulliau gwahanol y maent yn eu torri, yn enwedig y cwrw untro. Mae'n ffordd wych ar gyfer tafarndai brewio i adael eu cwsmeriaid i ledaenu'r gair am eu cwrw ac mae cwsmeriaid yn hoffi mynd â rhywfaint o'r cwrw newydd a ddarganfyddant.

Gofal a bwydo'ch tyfiant

Gan fod hwn yn gynhwysydd y gellir ei ailddefnyddio, mae peth pryder ynghylch glendid. Er gwaethaf ei delwedd laser las, mae cwrw yn gynnyrch cain iawn iawn. Dympio hanner galwyn o'u cwrw yn ofalus i mewn i botel mawr y mae'r cwsmer yn ei ddwyn o'r cartref yn gwneud rhai ohonynt yn nerfus. O ganlyniad, bydd nifer o fysiau brechdan yn syml yn newid eich tyfwr ar gyfer un newydd ac yn lân â chi yn ddiweddarach.

Er hynny, byddai'n braf ei ddwyn yn lân, iawn?

Nid yw'r rheol cyntaf ar gyfer tyfwyr neu unrhyw beth arall sy'n mynd i ddal cwrw yn glaedydd. Gallai hyn fod yn wrthwynebol. Mae gan y rhan fwyaf ohonom botel o ddysgl golchi sebon gyda glanedydd yn eistedd wrth ymyl ein sinc cegin lle rydym yn glanhau unrhyw brydau budr sy'n dod ar ein ffordd.

Wel, mae glanedydd yn cwympo cwrw, yn aml yn difetha'r blasau cytbwys ac aromas cwrw wedi ei falu'n dda. Os ydych chi'n bragwr cartref, gallwch chi golchi'ch tyfwr yn yr un pethau rydych chi'n eu defnyddio i lanhau'ch offer bregu. Os na, beth bynnag i'w wneud? Mae Bleach yn opsiwn ond mae'n creu yr un problemau â glanedydd. Yr allwedd yw i rinsio'r tyfwr yn llwyr. Gwnewch yn siŵr bod yr holl olion o ba bynnag asiant glanhau a ddefnyddiasoch wedi mynd yn llwyr. Mae defnyddio dŵr rinsio sy'n boethach na'r dŵr rydych chi'n ei olchi yn ffordd dda o wneud yn siŵr eich bod chi'n gwneud hyn.

Hyd yn oed ar ôl i chi wneud hyn i gyd, os byddwch chi'n mynd i'r brewpub ac mae'r bartender yn dechrau llenwi'ch tyfwr, gofynnwch iddyn nhw roi rinsiad iddo yn gyntaf. Dylai bar dda, ac mae gan y rhan fwyaf o frewpubs un, fod yn barod i lanhau eu gwydrau cwrw ac, felly, eich tyfwr. Er hynny, ni ddylech orfod gofyn i'r rhan fwyaf o'r amser. Mae Brewpubs am i'r cwrw y maent yn ei werthu i flasio'n dda, hyd yn oed ar ôl i chi ei adael adref, felly byddant yn sicrhau ei fod yn mynd adref mewn tyfwr glân.

Mae llawer o dyfwyr yn cael eu gwneud o wydr clir. Gall hyn fod yn ddrwg iawn ar gyfer cwrw. Bydd ychydig funudau yn unig mewn golau haul uniongyrchol a'ch cwrw yn cael eu taro'n ysgafn neu eu crogi. Yn ffodus, mae'r ateb yn syml, yn cwmpasu'r cwrw.

Os ydych chi'n dod â'r tyfwr i gael ei ail-lenwi, rhowch ef mewn papur neu fagyn brethyn a dylai ddatrys y broblem. (Byddai bag brethyn yn rhoi budd ychwanegol i chi o wneud y tyfwr yn llai tebygol o dorri os ydych chi'n digwydd i gael ei guro yn ddamweiniol yn erbyn rhywbeth.) Os dyma'r tro cyntaf i chi brynu tyfwr, gofynnwch i'r staff am rywbeth i'w gwmpasu. gyda. Dylent allu dod o hyd i rywbeth. Gallwch hefyd ofyn a oes ganddyn nhw dyfwrwr brown. Nid yw gwydr brown yn amddiffyn eich cwrw o'r haul yn llwyr ond mae'n helpu llawer.

Unwaith y byddwch chi'n cael eich tyfwr cartref llawn, ei storio mewn lle sych, oer. Yr oergell yw'r opsiwn gorau ond os nad yw hynny'n bosib, gallwch chi roi eich cwrw mewn pantri neu closet tywyll. Gwnewch yn siŵr nad yw'n agos at gofrestr os yw'ch ffwrnais arni. Gall tyfwr sydd wedi'i selio'n dda ddal yn syndod o amser.

Rwyf wedi clywed adroddiadau am dyfwyr sy'n cadw cwrw mewn cyflwr da am fisoedd. Nid yw cwrw byth yn para'n hir yn fy nhŷ felly nid wyf eto wedi profi hynny i mi fy hun.

Ar ôl ichi agor y tyfwr ac arllwys eich cwrw cyntaf, mae'r cloc wedi dechrau ticio. Mae'n debyg y bydd y cwrw yn mynd yn wastad o fewn dau neu dri diwrnod. Nid oes unrhyw beth o'i le gyda gwrw fflat, nid yw hi'n fyszy anymore. Gallwch gadw ei yfed ar y pwynt hwnnw os ydych chi am ei gadw neu ei gadw ar gyfer coginio. Mae marinating steak mewn gwrw fflat yn gweithio yn ogystal ag mewn cwrw ffug. Un peth i'w gadw mewn cof, mae hylif oer yn dal carbonation yn well na chynnes, felly cadwch eich tyfiant yn yr oergell ar ôl i chi ei agor am y tro cyntaf er mwyn cael y canlyniadau gorau.