Cwrw Pecynnu - Poteli yn erbyn Caniau

Parhau o Byw Pecynnu - Kegs vs. Casks

Poteli

Mae cwrw potel wedi bod o gwmpas ers amser maith. Mae rhai bragwyr yn llenwi poteli gyda chwrw parhaus a siwgr, fel casiau . Mae'r eplesiad eilaidd yn y botel yn cynhyrchu carboniad ac haen denau o waddod burum yn y gwaelod. Mae bragwyr eraill yn carbonate eu cwrw yn y bragdy ac yna'n llenwi'r poteli gydag ef. Mae hyn yn rhoi mwy o reolaeth dros y cynnyrch terfynol gan fryswyr trwy ganiatáu iddynt reoli lefel y carbonad yn eu cwrw.Er bod rhai bregwyr yn dal i ddefnyddio corc, mae'r rhan fwyaf yn selio eu poteli gyda'r cap metel cyfarwydd. Mae leinin ar y tu mewn i'r cap yn selio'r botel ac mae ymylon metel y cap yn crimpio o amgylch gwefus y botel i'w ddal yn ei le a chynnal y sêl. Mae botel wedi'i selio'n dda yn gwarchod cwrw o ocsigen yn dda ac am amser hir.

Mae'r rhan fwyaf o boteli cwrw wedi'u gwneud o wydr brown, gwyrdd neu glir. Mae'r tri lliw yn cael eu gosod mewn golau er bod brown yn gadael llawer llai na'r ddau arall. Os ydych chi erioed wedi cael cwrw croen, a elwir hefyd yn ysgafn, yna byddwch chi'n gwybod pam mae hyn yn broblem. Achosir yr arogl a blas annymunol gan oleuni uwchfioled sy'n taro rhai moleciwlau mewn cwrw, proses sy'n gallu digwydd yn gyflym iawn. Felly, mae angen pacio a / neu labelu poteli mewn ffordd sy'n atal golau rhag mynd drwodd.

Caniau

Mae caniau cwrw yn cynnig yr un amddiffyniad â chrysau. Ac, gan mai dim ond unedau sy'n unig sydd ganddynt, nid oes angen gosod system bwysau ar waith.Ond beth am y blas metel hwnnw? Un cwyn lluosflwydd yr wyf yn ei glywed am ganiau cwrw yw bod y cwrw maent yn ei gynnwys yn cymryd blas metel. Gadewch i ni ystyried hyn. Yn y lle cyntaf, dim ond un o'r pedwar cynhwysydd cwrw cyffredin, poteli, nad yw'n fetel. Nid oes neb wedi cwyno am fwyd drafft o fetel.

Yn ail, mae caniau cwrw wedi'u llinellau ar y tu mewn. Dydy'r cwrw ddim byth yn dod i gysylltiad â metel.

Felly, o ble y daw'r blas metel dinistriol hwnnw? Mewn gwirionedd, nid yw'n flas o gwbl. Mae synhwyrau blas ac arogl yn perthyn yn agos. Os ydych chi erioed wedi sylwi ar sut y gall bwyd bland weithiau flasu pan fyddwch yn oer, yna byddwch chi'n gwybod yr hyn yr wyf yn sôn amdano. Mae'r blas metel hwnnw'n dod o arogl y cwrw. Pan fyddwch chi'n yfed yn uniongyrchol o'r can, rydych chi'n gwisgo slab fawr o fetel yn eich wyneb. Nid yw'n syndod bod pobl yn meddwl bod cwrw cann yn blasu fel metel.

Defnyddiwch wydr. Problem wedi'i datrys.

Peintio

Nid oes sgwrs am becynnu cwrw wedi'i gwblhau heb sôn am pasteureiddio . Defnyddir y broses hon, a gynlluniwyd i ladd unrhyw ficrobau byw mewn cwrw, gan gynnwys burum, gan rai bridwyr i sterileiddio a sefydlogi eu cynnyrch. Gwerthir y ddau gwrw wedi'u pasteureiddio a heb ei basteureiddio mewn poteli, crysiau a chaniau.

Pan gafodd ei gyflwyno gyntaf yn y diwydiant bragu ddiwedd y 1800au, roedd yn chwyldroadol. Y dyddiau hyn, caiff ei ddiddymu gan rai o bobl y gymuned gwrw. Mae cwrw, maen nhw'n esbonio, yn beth byw a dylid eu mwynhau fel y cyfryw. Mae pasteureiddio a gor-hidlo yn tynnu blas cwrw i ffwrdd.

Mae gwefan Camra hyd yn oed yn honni bod y broses yn cynhyrchu "math o flas siwgr wedi'i losgi."

P'un a yw hynny'n wir ai peidio - nid wyf erioed wedi sylwi ar siwgr llosgi yn fy nghwrw - nid yw pasteuriad mor hanfodol ag y bu unwaith i ddarparu cwrw da i'r farchnad. Gyda'r technegau glanweithdra y mae bragwyr modern yn eu defnyddio a'u defnyddio'n dda o ran rheweiddio i fyny ac i lawr y llinell gyflenwi, prin yw'r siawns y bydd cwrw heb ei basteureiddio yn cael ei ddifetha cyn iddo ddod i chi.