Vinegar Cyw Blodau

Mae gan flodau cywrain blas nionyn sy'n fwy cain na'r dail a ddefnyddir yn gyffredin. Maent yn gwneud finegr llysieuol sy'n rhodd hyfryd a hefyd yn ddefnyddiol iawn yn eich cegin. Defnyddiwch finegr blodau coch mewn dresin salad, salad tatws a marinadau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Mae dwy ffordd i wneud finegr blodau cywrain. Mae un yn gyflym ond mae ganddo flas llai cynnil. Mae'r llall yn cymryd amynedd ond yn cynhyrchu cynnyrch o ansawdd uwch. Mae'r ddau yn flasus.

Y Dull Gorau: Blodau Cyw, Glaswellt Tymheredd yr Ystafell, a Amynedd

Mae'r dull hwn o wneud finegr blodeuog coch, yn ogystal â gwinllanwydd llysieuol eraill, yn werth yr amser ymledol hirach (o'i gymharu â'r dull cyflym isod).

  1. Am y canlyniadau gorau, dewiswch flodau crib pan gaiff eu hagor yn llwyr ond nid ydynt eto wedi dechrau diflannu a mynd i hadau. Crush y blodau i ryddhau eu arogl a'u blas. Peidiwch â'u pacio mewn jar peint gwydr glân (nid oes angen sterileiddio'r jar yn gyntaf).
  1. Arllwyswch y finegr dros y blodau gwyllt nes eu bod yn cael eu trochi yn llwyr yn yr hylif. Mae finegr gwin gwyn yn gweithio'n dda gyda blasau nionyn, ond gallech hefyd ddefnyddio finegr gwin coch neu finegr afal cartref. Rhoi'r cywion i mewn i'r finegr gyda llwy neu gopen.
  2. Gorchuddiwch y jar yn dynn a'i labelu gyda'r dyddiad. Storwch ar dymheredd yr ystafell i ffwrdd o oleuni neu wres uniongyrchol am bythefnos.
  3. Rhowch y finegr i mewn i botel gwydr deniadol, glân. Compostiwch neu anwybyddwch y gweddill blodau.
  4. Corcwch neu dynnwch y botel yn dynn.

Y Dull Vinegar Poeth Cyflymach

  1. Rhowch y ffrwythau blodau a'r dail croen dewisol mewn jar wydr lân, sy'n gwresogi rhag gwres (nid oes angen sterileiddio'r jar).
  2. Cynhesu'r finegr nes mai dim ond i fudferwr ydyw (peidiwch â gadael iddo gael boil llawn).
  3. Arllwys y finegr poeth dros y cywion. Gorchuddiwch yn dynn a labelwch y jar gyda'r dyddiad. Storwch ar dymheredd yr ystafell i ffwrdd o oleuni neu wres uniongyrchol am 3 diwrnod.
  4. Rhowch y finegr i mewn i botel gwydr deniadol, glân. Compostiwch neu anwybyddwch y gweddill blodau.
  5. Corcwch neu dynnwch y botel yn dynn.

Amrywiadau

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 3
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 1 mg
Carbohydradau 0 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)