Beth yw ystyr 'Te Drunk'?

Cwestiwn: Beth yw ystyr 'Te Drunk'?

Rydw i wedi clywed pobl yn siarad am gael 'meddw te '. Rwy'n gwybod nad ydynt yn golygu 'meddw' fel meddw ar alcohol, ond dydw i ddim yn siŵr fy mod yn cael yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn 'meddw te'. Ydy hi'n hoff o glud caffein neu beth?

Ateb: Y tu allan i ddiodydd te alcoholig (fel coctel te neu ysbrydion te), nid yw te yn cynnwys alcohol. Fodd bynnag, dywedir weithiau'n ysgogi gwladwriaeth sy'n debyg i gyffro alcohol.Mae meddwdod te yn bwnc dadleuol. Mae rhai pobl yn ei gymharu â chwen caffein cryf, ac yn dweud bod eu sgîl-effeithiau yn cynnwys ysgogiad, cyfog, syrthio cryf a syniadau annymunol eraill sy'n gysylltiedig â bwyta gormod o gaffein . Fodd bynnag, mae'r rhai afiechydon mwyaf difrifol yn disgrifio eu profiadau gyda bod yn 'feddw ​​te' yn wahanol iawn.

I mi, mae bod yn feddw ​​yn teimlo'n ddrwg. Mae ymdeimlad cryf o ffocws a thawelwch, derbyniad y byd o gwmpas i / teimlo'n ormodol, a bod yn ysgafn braf / synnwyr arnofio. Rydw i wedi clywed eraill i restru symptomau fel teimlad giggly, bowny neu syfrdanol, teimlad o frawddeg emosiynol, meddylfryd adlewyrchol neu athronyddol, neu hwyliau sensitif, sensitif. Mae'r effaith gyffredinol yn aml yn cael ei ddisgrifio fel teimlad 'Zen' iawn.

Credir bod meddwdod te o ganlyniad i'r cyfuniad o gaffein a moleciwlau eraill mewn te, yn enwedig L-theanin.

Wedi'i gymysgu heb gaffein, mae L-theanine yn ysgogi cyflwr dawel (ac yn aml yn gysglyd iawn), ac mae mewn cyfnodau treial i'w ddefnyddio fel cyffur sy'n lleihau'r pryder. Fodd bynnag, pan gaiff ei gyfuno â chaffein, credir bod L-theanine yn cynyddu cynhyrchu tonnau alffa yn yr ymennydd, gan ysgogi cyflwr myfyriol heb eich blino.Mae arsylwi effeithiau corfforol, meddyliol ac emosiynol te yn un o'r sawl agwedd o flasu a gwerthfawrogi te . I gyrraedd cyflwr meddygaeth de, dechreuwch fwyta rhywfaint o fwyd i glustogi'ch stumog i gaffein y te ac arafu amsugno cyfansoddion cemegol naturiol te. Yna, paratowch eich te (yn ddelfrydol o deong o ansawdd uchel, te gwyrdd Siapaneaidd o gwmpas cysgod neu pu-erh * oed), yn ei arogl, a nodwch sut rydych chi'n teimlo.

* Mae rhai yn dweud na allwch chi yfed yn unig trwy yfed te o ansawdd uchel. (Yn fy mhrofiad i, mae hyn yn wir.) Mae rhai pobl yn canfod eu bod yn cael yfed yn hwylus o deau gwyrdd Siapan cysgodol (fel Te Matcha Green a Gyokuro Green Tea ), te aeddfed oed a theils o ansawdd uchel ( yn enwedig Tieguanyin Oolong).