Wassail: 2 Ryseitiau ar gyfer y Punch Gwyliau Hoff

Rwy'n credu bod y rysáit Wassail hon yn fwy traddodiadol na'r fersiwn siambr a chwrw (isod) ac mae'n un o'r ddau y mae'n well gennyf yn bersonol. Mae'r fersiwn hon o'r darn gwyliau traddodiadol yn ysgafn ac mae'n gyffwrdd braf i'r diod cynnes.

Defnyddiwyd Wassail ers canrifoedd yn ei ffurfiau amrywiol fel cysur y byddai teuluoedd yn ei wasanaethu i garwyr ceir ac ymwelwyr eraill yn ystod tymor y Nadolig. Gelwir y traddodiad o fynd i'r ty i ymweld â hi fel hyn yn weddill ac roedd grwpiau'n aml yn treulio diwrnod neu noson cyfan yn gwneud eu rowndiau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhowch y dŵr a'r sbeisys i mewn i sosban.
 2. Mwynhewch am 10 munud, heb ei alluogi i gyrraedd berw ac yn droi weithiau.
 3. Ychwanegwch y seren a siwgr a pharhau i wresogi a throi am ychydig funudau.
 4. Tynnwch o'r gwres.
 5. Rhowch y gwyn wy a'r ieirod ar wahân.
 6. Trowch y gymysgedd seren a'r melyn wy gyda'i gilydd mewn powlen pwrpas gwrthsefyll gwres neu bowlen wassail.
 7. Ychwanegwch y brandi.
 8. Gwisgwch y gwyn wyau nes ewyn.
 9. Addurnwch y bowlen punch gydag afal neu sleisen ffrwythau eraill.

Rysáit Wassail gyda Rum a Beer

Mae yna lawer o ryseitiau ar gyfer Wassail (pwrc traddodiadol a wasanaethir i ymwelwyr a phobl ifanc yn ystod y gwyliau), pob un yn amrywio sydd wedi'i addasu trwy'r blynyddoedd. Mae'r cynhwysion yn wahanol trwy ddefnyddio amrywiaeth o wirodydd a mathau o win, gan gynnwys brandi, seiri, porthladd, rhywfaint y cwrw, ac mae llawer yn defnyddio seidr afal fel y sylfaen.

Mae'r mwyafrif o'r Wassails hyn yn flasus iawn ac mae i'w ddefnyddio yn cael ei adael i ddewis personol. Mae'r un hwn yn arbennig yn cyfateb i lager gyda swm sylweddol o rym o'i gymharu â'r rhan fwyaf ac mae'n dwll gwyliau ardderchog.

Cynhwysion

Paratoi

 1. Arllwyswch y cwrw, y surop syml, y sudd lemwn, y nytmeg, a'r sinsir i sosban fawr.
 2. Cynhesu gwres isel am oddeutu 10 munud, tra'n troi'n achlysurol ac yn cymryd gofal peidio â gadael iddo berwi.
 3. Ychwanegwch y rum a'i droi.
 4. Rhowch sleisen o ffrwythau (hy afal, lemwn, oren) mewn powlen pwrpas gwrthsefyll gwres neu bowlen.
 5. Arllwyswch yr hylif cynnes i'r bowlen a baratowyd.
 6. Ladle i mewn i gwpanau pwrpas.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 132
Cyfanswm Fat 1 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 52 mg
Sodiwm 50 mg
Carbohydradau 21 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)