Y Pizza Barbeciw Crib Dwbl Ultimate

Nid yn unig mae hon yn ffordd wych o ddefnyddio barbeciw sydd ar ôl, ond mae'r pizza hwn yn symbylol. Mae'r crib yn cael ei stwffio â chig ac yna gyda beth arall? Cig. Triniaeth berffaith ar gyfer cariadon cig.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Cynhesu'r popty am 350 gradd F / 175 gradd C. Rhowch un o'r peli toes i ffurfio rownd pizza 14 modfedd. Trosglwyddwch i garreg pizza a'i roi yn y ffwrn. Gwisgwch am 5-6 munud nes bod y toes wedi cadarnhau ychydig.

2. Yn y cyfamser rhowch yr ail bêl toes. Tynnwch gwregys o'r ffwrn. Porc tynnu gwres (peidiwch â'i wneud yn boeth) cyfunwch â 1/2 o saws barbeciw cwpan (gallwch ychwanegu cwpan 1/4 arall os yw'r cig yn rhy sych).

Gosodwch toes pizza wedi'i goginio a'i wneud yn siŵr o ledaenu'n gyfartal. Ychwanegu toes wedi'i goginio heb ei goginio ar y brig. Bydd yn fwy oherwydd bydd y toes wedi'i goginio'n rhannol yn cwympo ychydig yn y ffwrn. Dewiswch y toes y tu ôl i lawr yn ofalus, gan bwyso at ymylon selio. Rhowch y ffwrn am 5-6 munud.

3. Tynnwch y ffwrn a'r cot ar ei ben gyda 1 cwpan o saws barbeciw. Ychwanegu brisged wedi'i dorri, selsig wedi'i dorri, nionyn wedi'i sleisio, a chaws. Brwsiwch olew olewydd ar ymylon crwst a rhoi pizza yn ôl i'r ffwrn am 20 munud.

4. Unwaith y bydd wedi'i goginio a chriw yn cymryd lliw brown euraidd, tynnwch o'r ffwrn a gadewch eistedd am ychydig funudau. Slii pizza, a gwasanaethu.