Brechdanau a Dynnwyd ar Gyfer Porc

Bydd y hors d'oeuvres bach hyn yn daro mewn unrhyw barti. Gweinwch y brechdanau bach gyda saws barbeciw ychwanegol a choleslaw ar yr ochr. Gall y porc fod wedi'i rostio a'i dorri'r diwrnod cyn; ei wresogi yn y popty araf ychydig cyn eich plaid.

Rhewi'r porc wedi'i dorri'n ôl neu ei ddefnyddio mewn un o'r ryseitiau hyn ar gyfer porc wedi'i dynnu dros ben.

Cysylltiedig: Y 12 Ryseitiau Porc gorau a Dynnwyd

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 350 F.
 2. Gosodwch ddalen fawr o ffoil ddyletswydd trwm mewn padell rostio. Rhowch y rhost porc ar ffoil. Rhwbiwch porc dros ben gyda garlleg a thresi. Trefnwch y sleisiau bachwnsyn dros y brig. Rhowch y ffoil o gwmpas y rhost porc.
 3. Bacenwch y porc yn y ffwrn gynhesu am tua 4 i 5 awr, neu hyd nes bod y porc yn dendr iawn ac yn disgyn ar wahân. Pan fo'r cig yn ddigon oer i'w drin, tynnwch yr esgyrn a dechrau glanhau'r cig gyda fforc neu dorri, gan ddileu cymaint o'r braster sy'n ormodol â phosib.
 1. Rhannwch y winwns wedi'i dorri mewn olew tan dendr. Rhowch y porc wedi'i dorri mewn cwp araf. Cymysgwch yn y 1 saws barbeciw cwpan a finegr, ynghyd â'r winwnsyn suddiog. Cynhesu'r porc ar leoliad LOW am tua 2 awr, neu nes boeth a blasus. Neu, fudwch, gorchuddio, dros wres isel am tua 30 munud i 1 awr.
 2. Er bod y porc yn y popty araf, gwnewch y bwniau.
 3. Mewn powlen neu gwpan fawr, gwisgwch y llaeth a'r burum gyda'i gilydd. Gadewch i'r gymysgedd sefyll ar dymheredd yr ystafell nes bod y burum wedi toddi. Rhowch y cymysgedd laeth a yeast, menyn wedi'i doddi ac wy wedi'i guro, blawd, siwgr, ac 1 llwy de o halen yn y peiriant bara yn yr archeb a awgrymir gan eich gwneuthurwr peiriant bara. Rhedwch ar gylchred toes. Tynnwch y toes gorffenedig i wyneb ysgafn. Rhowch hanner y toes i ryw 1/4 modfedd o drwch neu ychydig yn fwy. Torrwch â thorter 1 1/2 modfedd. Neu gwnewch eich brechdanau i'ch brechdanau gan ddefnyddio torrwr 2 modfedd.
 4. Rhowch y rowndiau toes ar daflen pobi papur gyda phapur. Gorchuddiwch â thywel cegin a'u gadael i godi am tua 30 munud.
 5. Cynhesu'r popty i 350 F.
 6. Gwisgwch am 15 i 18 munud, neu nes ei fod yn frown. Brwsio topiau gyda menyn bach tra byddant yn boeth. Gadewch i'r brychau oeri yn llwyr ar rac.
 7. Rhannwch y bwniau wedi'u hoeri.
 8. Llenwch bob bwa rhannol fechan gyda ychydig o'r porc wedi'i dorri, yna ychwanegu llwy fach o slaw. Neu dylech wasanaethu slaw ar yr ochr gyda llwy fach. Anfonwch ben y bwa yn ôl a diogelwch gyda dannedd, os dymunwch.
 9. Trowch y brechdanau porc bach wedi'u tynnu ar hambwrdd gyda bowlen fach o saws barbeciw a mwy o ladd, os dymunir.

Cynghorau ac Amrywiadau

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 257
Cyfanswm Fat 14 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 105 mg
Sodiwm 314 mg
Carbohydradau 11 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 22 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)