Twnnel o Afalau Rysáit Cacen Bundt

Roeddwn i'n arfer caru rysáit y cacen bocs ar gyfer twnnel cacen ffrwythau , ond daeth yr holl siocled i mi ar ôl y tro. Felly, roeddwn i'n meddwl, beth am greu cacen melyn blasus iawn o ddechrau gyda thwnnel o afalau yn y canol.

Defnyddiais lenwi cylchdro yr wyf yn ei drwch â blawd a swm hael o sinamon a chnau Ffrengig wedi'u torri'n galed. Roedd yn daro. Dwi'n llosgi mwyngloddiau gyda siwgr melysion, ond gellid defnyddio gwydr syml hefyd.

Os ydych chi'n rhewi hanner y gacen hon a'i dorri a'i rewi, gellir ei droi'n dost blasus Ffrengig!

Dyma lun fwy o Gacen y Bwndel Twnnel o Afalau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Llenwi

Gwnewch y Batter Cacen

  1. Cynheswch y popty i 350 gradd. Côt yn hael paned Bundt 9 modfedd gyda chwistrell coginio llysiau.
  2. Mewn powlen gyfrwng, chwistrellwch 2 gwpan ynghyd â blawd pob bwrpas, 1 llwy de o bowdwr pobi a 1 llwy de o soda pobi unt6il wedi'i gyfuno'n dda.
  1. Mewn powlen fawr, gan ddefnyddio cymysgydd trydan wedi'i osod ar gyflymder canolig, guro 4 ons o fenyn meddal a 1/2 cwpan siwgr nes ei fod yn ysgafn ac yn ffyrnig. Ychwanegwch wyau tymheredd ystafell, un ar y tro, gan guro'n dda ar ôl pob ychwanegiad.
  2. Ychwanegwch y ddau gwyn wyau tymheredd ystafell a 1/2 llwy de fanilla, a'u curo'n dda. Gosodwch y cymysgydd i guro cymysgedd blawd yn isel ac yn ail gyda 1/3 cwpan llaeth nes ei ymgorffori'n dda.
  3. Rhowch hanner y batri cacen i'r badell barod. Yna lledaenu'r holl dwnnel o afalau yn llenwi ar y top, gan ymledu yn gyfartal. Gweddill y gweddill o batri cacen ar ben, gan ymledu yn gyfartal.
  4. Gwisgwch am 45 i 50 munud neu hyd nes y bydd profion toothpick yn lân (peidiwch â mynd i lawr yn rhy bell oherwydd bydd twnnel yr afalau yn dal i fod yn llaith).
  5. Tynnwch gacen o'r ffwrn a'i oeri ar rac gwifren 20 munud. Tynnwch o sosban ac oer yn llwyr. Bydd y canol yn parhau i fod yn llaith a dyna sut y dylai fod. Llwch â siwgr melysion pan fydd yn llwyr oer a dim ond cyn ei weini.