Afalau Wedi'u Stwffio Brecwast

Mae afalau yn flasus ar blawd ceirch neu granola, felly beth am newid pethau, ac yn hytrach na throi'ch ceirch brecwast gydag afal, brig eich afal gyda geirch? Mae'n ffordd wych o ddefnyddio afalau fferm-ffres, a ffordd wych o gychwyn diwrnod oer. Ac er bod afalau wedi'u stwffio yn ddigon maethlon ar gyfer brecwast, maent yn gwneud pwdin ysgafn, hefyd.

Mae'r rysáit hwn yn gwneud pedair i chwech o afalau yn dibynnu ar faint eich ffrwyth. Os oes gennych afalau mawr, bydd angen pedwar arnoch chi. Os oes gennych afalau llai, cynlluniwch ddefnyddio chwech. Mae corsenni a chnau Ffrengig yn ychwanegu gwead ynghyd â blas melys a chnau i'r ddysgl eithaf. Eu gweini'n gynnes gyda iogwrt plaen ar gyfer trin brecwast ysgafn, ysgafn a berffaith.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'ch popty i 350 F
  2. Gan ddefnyddio craiddwr afal, baller melon neu gyllell fach, tynnwch neu chwistrellwch yr hadau a'r craidd bob afal bron i'r gwaelod, gan adael gwaelod yr afal fel nad yw'r llenwad yn disgyn.
  3. Mewn powlen gymysgedd fechan, cyfunwch y ceirch, siwgr, rhesins, cnau Ffrengig, sinamon, nytmeg a halen. Ychwanegwch y menyn a defnyddiwch eich dwylo i wasgu'r cymysgedd, a'i gymysgu gyda'r cynhwysion sych nes bod crumble yn cael ei ffurfio.
  1. Llenwch bob craidd afal i'r brig, gan becyn y llenwad yn ysgafn. Rhowch yr afalau mewn sosban bêcio 8 "neu 9" gydag ochrau. Ychwanegwch y dŵr poeth neu'r seidr i'r sosban, gan osgoi pennau'r afalau, a gorchuddiwch â ffoil alwminiwm.
  2. Gwisgwch am 30 munud. Tynnwch y ffoil a'i deifio am 10 i 20 munud arall, neu hyd nes y caiff yr afalau eu troi yn hawdd gyda chyllell a bod y brig yn frown.
  3. Gweini'n gynnes. Dewch â iogwrt os dymunwch.

Amrywiadau: