Rysáit Isel-Calorïau a Pêl Afal Iach

Mae pasteiod Apple yn wych, ond gallant gael ychydig gormod o galorïau ar gyfer rhai diet. Os ydych chi'n dal i eisiau mwynhau'r pwdin glasurol hwn, gallwch ei wneud yn iachach trwy dorri rhywfaint o'r siwgr. Wedi'r cyfan, mae'r afalau eu hunain yn ychwanegu rhywfaint o fwynhad, felly nid oes angen llawer o siwgr mewn gwirionedd i'w gwneud yn flasus.

Gall y cywelyn afal fod ar yr ochr dart oherwydd yr afalau Granny Smith. I ychwanegu dogn iach o melysrwydd, ceisiwch weini'r cacen hwn yn gynnes gyda sgwâr o iogwrt wedi'i rewi braster isel neu hufen iâ .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Crib Darn

 1. Mewn powlen gymysgu mawr, cyfunwch y blawd a'r halen.
 2. Torrwch yn y menyn wedi'i oeri, gan ddefnyddio dau gyllyll neu gymysgydd pori.
 3. Chwistrellwch yn y dŵr iâ, 1 llwy fwrdd ar y tro i'r cymysgedd, gan gymysgu gyda ffor ar ôl pob ychwanegiad.
 4. Gan ddefnyddio'ch dwylo, ffurfiwch y toes i mewn i bêl.
 5. Rho'r toes i mewn i gylch 11 modfedd rhwng dwy daflen o lapio plastig wedi'i orchuddio â chwistrellu coginio i leihau'r ffon.
 1. Rhowch y toes yn yr oergell am 30 munud felly mae'n dod yn ychydig yn gadarn ac yn unffurf.
 2. Cynhesu'r popty i 425 F.
 3. Tynnwch y daflen uchaf o lapio plastig o'r toes cacen .
 4. Trowch y toes i mewn i blatyn crib 9 modfedd wedi'i orchuddio â chwistrellu coginio, a thynnwch yr haen o wrap plastig sy'n weddill.
 5. Gan ddefnyddio'ch bysedd, pwyswch y toes yn y plât cacen a ffliwt yr ymylon.

Gwnewch Llenwi Afal

 1. Mewn powlen fawr, taflu'r afalau gyda sudd lemwn.
 2. Mewn powlen ar wahân, cyfunwch y siwgr a blawd sy'n weddill.
 3. Cyfunwch y cymysgedd siwgr gyda'r afalau a throwch y gymysgedd yn ysgafn gyda fforc.
 4. Arllwyswch yr afalau i'r crwst cacen.
 5. Defnyddiwch gyllell i dorri'r menyn sy'n weddill i ddarnau bach, a dosbarthu'r darnau menyn dros ben y cacen.
 6. Bacenwch yn 425 F am 10 munud, yna trowch y gwres i lawr i 350 F a goginio 30 munud ychwanegol.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 199
Cyfanswm Fat 10 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 18 mg
Sodiwm 285 mg
Carbohydradau 28 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)