Beth yw Sambal?

Sambal - Disgrifiad, Amrywiaethau, a Defnyddiau

Beth yw Sambal?

Mae Sambal yn saws sbeislyd, wedi'i chili yn seiliedig ar y sêr, neu ei fod yn boblogaidd mewn llawer o wledydd ar draws De-ddwyrain Asia, yn enwedig Indonesia a Malaysia. Mae'r saws yn cynnwys chilies daear neu puro a gallant gynnwys symiau bach o gynhwysion eraill megis sudd sitrws, ysbwriel , ffrwythau, halen, siwgr neu sbeisys eraill. Mae gwneud y past chili sbeislyd hwn yn ffordd o ddiogelu cilïau ac fe'i defnyddir yn aml pan nad yw chilies newydd ar gael.

Mae'r gair "sambal" hefyd yn cael ei ddefnyddio i nodi pryd y mae saws sambal yn brif gynhwysyn. Er enghraifft, y dysgl Malaysian "Sambal goreng udang" yw berdys ffres gyda saws sambal.

Amrywiaethau Sambal

Mae yna gannoedd o fathau o sambal sy'n amrywio yn dibynnu ar y math o chilïau a ddefnyddir, cynhwysion eraill, gwead a rhanbarth y mae'n cael ei wneud ynddo.

Blas: Mae'r chilïau poblogaidd a ddefnyddir i wneud sambal yn cynnwys: habanero, cayenne , eye's eye, a lombok. Mae lefel gwres y sambal yn uniongyrchol gysylltiedig â'r math o chili sy'n cael ei ddefnyddio. Gan ddibynnu a yw siwgr neu ffrwythau yn cael eu hychwanegu at y sambal ai peidio, efallai y bydd rhywfaint o fwynhad i ategu'r gwres. Mae mathau sy'n cynnwys ysgubor, halen a sbeisys eraill bron yn debyg i salsa blasus neu chili.

Gwead: Mae gwead sambal yn amrywio o flas bras i pure llyfn. Yn draddodiadol, mae sambal yn cael ei wneud gan ddefnyddio mortal cerrig a phlâu i falu'r chilïau a chynhwysion eraill mewn past.

Mae Sambal Oelek, sydd i'w weld mewn llawer o siopau gwyrdd y gorllewin, yn deillio o'i enw o'r pestle y gwneir hynny.

Sut i Ddefnyddio Sambal

Yn draddodiadol, defnyddir sambal fel condiment i bob pwrpas. Gellir ei ychwanegu at brydau nwdls, cawl, stwff, cig, reis, a hyd yn oed wyau. Gellir defnyddio sambal hefyd i ychwanegu gwres a blas i marinades, dipiau, sawsiau a lledaenu.

Ble i Brynu Sambal

Oherwydd poblogrwydd cynyddol bwyd Asiaidd yn yr Unol Daleithiau, gellir dod o hyd i sambal mewn llawer o siopau gros yn yr adran bwydydd ethnig. Mae Sambal Oelek ar gael fwyaf eang yn yr Unol Daleithiau er y gall siopau arbenigol, siopau mewnforio, neu fwydydd ethnig gario mathau eraill.