Anadl wedi'i Rostio Crisp gyda Olwyn Oren, Sinsir a Pomegranad

Mae'r rysáit bwyd i gyd ar gyfer y Nadolig hwn ar gyfer hwyaden wedi'i rostio gyda sinsir, oren a gwydredd pomegranad yn wyliau gwych neu'n achlysur arbennig. Gweini gyda thatws bysedd wedi'i rostio neu lysiau gwraidd. Mae llysiau gwyrdd braf fel ffa gwyrdd wedi'u stemio gyda ychydig o lemwn neu mae'r rysáit hon ar gyfer ffa gwyrdd sbeislyd gyda chili a mint yn berffaith ar gyfer cydbwyso'r blasau daearol.

Nid yw sychu'r haen dros nos yn orfodol ond mae'n helpu i sicrhau bod croen croen yn eich rhost. Mae adar brasterog iawn yn dda, ac mae sgorio'r croen yn sicrhau y bydd y braster yn ei wneud yn waelod y sosban yn lle'r aderyn. Mae hwn yn gam hanfodol wrth baratoi'r hwyaden: ychydig iawn o bethau sy'n waeth na rhost tywlyd. Os ydych chi'n cael cinio, dim ond dwbl y rysáit hwn yn ôl yr angen.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Paratowch yr hwyaden:

 1. Rinsiwch yr hwyaden yn drylwyr ac yn sychu gyda thywelion papur. Tynnwch y gliciau a'r gwddf a'u cadw ar gyfer defnydd arall. Torrwch fraster dros ben o'r aderyn.
 2. Defnyddio cyllell miniog bach ar ongl; sgoriwch batrwm croesfras ar groen brasterog yr hwyaden, gan ofalu nad ydych yn torri i'r cig. Bydd hyn yn caniatáu i'r braster ei rendro i waelod y padell rostio. Defnyddiwch flaen y cyllell i godi unrhyw ardaloedd anodd eu cyrraedd.
 1. Tymorwch yr hwyaden dros ben gyda halen a phupur. Trowch y coesau at ei gilydd. Rhowch y hwyaden ar rac mewn padell rostio ochr y fron, a naill ai'n ei roi i mewn yn yr oergell dros nos neu gynhesu'r popty i 350 F.
 2. Pan fyddwch chi'n barod i rostio'r hwyaden, dewch â'r hwyaden i dymheredd yr ystafell (30 munud neu fwy).
 3. Rhowch rac y ffwrn yn y drydedd isaf o'r ffwrn. Rostiwch yr hwyaden am 45 munud.
 4. Arllwyswch unrhyw fraster yn ofalus i mewn i bowlen ** a thywalltwch groen yr hwyaden sawl gwaith dros ben gyda fforc, felly gall braster barhau i ddraenio. Trowch ochr y fron yr anadl i lawr a choginio 45 munud arall.
 5. Unwaith eto, arllwyswch y braster a rhowch y croen sawl gwaith gyda fforc. Trowch yr ochr y fron i'r hwyaden a'i dychwelyd i'r ffwrn am 60 munud.

Paratowch y Glaze:

 1. Gwasgwch y sudd o'r orennau. Rhowch y sudd oren, y sudd, sinsir, pomegranad a mêl mewn sosban fach.
 2. Rhowch y sosban dros wres canolig a gostwng y gwydredd yn ôl hanner, nes ei fod yn syrupi a chotiau ar gefn llwy. Anfonwch y daflen.
 3. Tynnwch y hwyaden o'r ffwrn.
 4. Cynyddwch dymheredd y ffwrn i 400 F.
 5. Arllwyswch unrhyw fraster. Brwychwch y croen unwaith eto, a thorrwch yr aderyn yn drylwyr gyda'r gwydredd. Dychwelwch y hwyaden i'r ffwrn, a rhostiwch 10 munud ychwanegol, nes bod yr aderyn yn amber ddwfn a chofrestrau thermomedr sy'n darllen yn syth 165 F.
 6. Gadewch i'r hwyaid eistedd am 15 munud cyn cerfio. Torrwch i mewn i ddarnau gweini a gweini gyda gwydredd ychwanegol ar yr ochr.

Nodiadau Coginio

* Defnyddiwch hwyaden ffres bob amser. Mae sawl math o hwyaden ar gael, ac mae gan bob un gymhareb blas a chymhariaeth braster-i-gig ychydig yn wahanol.

Mae hwyaid Pekin yn eithaf brasterog gyda blas ysgafn; dyna mae'r mwyafrif o gogyddion Tsieineaidd yn ei ddefnyddio. Mae hwyaid Muscovy ar yr ochr lai, gyda blas llai braster a gêm. Mae'r Moulard yn groes rhwng y ddau.

** Mae taflu'r braster yn gam hanfodol wrth rostio'r hwyaden ac mae'n fater diogelwch a choginio. Mae llawer o gogyddion yn cwympo â braster yr hwyaden, sydd â blas cyfoethog a blasus. Bydd y braster yn cadw am rai misoedd os caiff ei oergell a gellir ei ddefnyddio ar gyfer brown hah , llysiau wedi'u rhostio, bresych a gwyrdd eraill.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 2021
Cyfanswm Fat 161 g
Braster Dirlawn 55 g
Braster annirlawn 73 g
Cholesterol 476 mg
Sodiwm 417 mg
Carbohydradau 30 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 108 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)