Arian Sglefrio â Rysáit Meirch Brown

Mae sglefrio yn bysgod yn y gwaelod sy'n edrych fel rhywbeth fel croes rhwng pysgod a phedlyd sting. Mae'r pysgod hyn yn aelod o'r teulu pelydr, cefnder o siarcod, gydag ymylon pectoraidd mor fawr eu bod yn ymddangos fel adenydd, ac felly mae'r term "adain sglefrio". Nid yw'r rhan fwyaf o bobl byth yn sylweddoli pa mor gyffelyb yw adain, gan fod sgwâr sglefrio fel arfer yn cael ei brynu a'i ffiledio.

Mae adain sglefrio wedi bod yn hoff iawn o ddiwylliant Ffrengig ers tro ac mae'n dod yn fwyfwy poblogaidd gyda chogyddion Americanaidd wrth iddynt ddarganfod ei faglith llaith a blas blasus. Yr adain sglefrio mewn menyn brown oedd y ffordd gyntaf y dysgais i goginio'r perthnasau rhyfedd hyn o'r siarc. Mae pysgotwyr dŵr halen yn dal llawer o sglefrod wrth edrych am bysgod eraill, ac maen nhw'n hollol flasus ar ôl eu croenio, tynnwch linell galed cartilag a'u coginio'n ysgafn. Mae'r adain sglefrio hon a ysbrydolir gan Ffrainc gyda rysáit menyn brown yn cadw pethau'n syml, ond yn flasus, felly gall blas y sglefrio sefyll allan yn wirioneddol.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Cymerwch yr adenydd sglefrio allan o'r oergell a'r halen yn ysgafn. Gadewch i sefyll am 15 munud.

2. Gwreswch sosban dros wres uchel am dri munud. Trowch y gwres i lawr i ganolig ac ychwanegu 2 lwy fwrdd o fenyn i'r sosban.

3. Yn y cyfamser, carthwch yr adenydd sglefrio mewn blawd ac ysgwyd y gormodedd. Ffrio yn y menyn dros wres canolig, tua 2 i 3 munud yr ochr. Byddwch yn ofalus wrth droi, mae eu strwythur cyhyrau anghyffredin yn ei gwneud hi'n anodd troi allan heb dorri.

4. Dileu'r adenydd sglefrio i ffwrn cynnes ac ychwanegu'r 2 lwy fwrdd arall o fenyn. Coginio dros wres canolig nes bod y menyn yn frown ysgafn.

5. Ychwanegwch y gwin (bydd yn ysgogi, felly byddwch yn ofalus). Crafwch unrhyw bethau a allai fod wedi eu sownd i'r gwaelod a choginio'r alcohol, tua 2 i 3 munud.

6. Sawswch yr adenydd sglefrio, addurnwch gyda'r cywion coch a'u gweini ar unwaith.

* Nodiadau Coginio:

Ffynonellau:

Sglefrio â Capers a Menyn Brown. (nd). Wedi'i gasglu Tachwedd 14, 2016, o http://www.foodandwine.com/recipes/skate-with-capers-and-brown-butter

Wang, C. (nd). Y Nits Bach: Sglefrio. Wedi'i gasglu Tachwedd 14, 2016, o http://www.seriouseats.com/2011/06/the-nasty-bits-skate-wing.html

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 376
Cyfanswm Fat 16 g
Braster Dirlawn 8 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 126 mg
Sodiwm 812 mg
Carbohydradau 16 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 38 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)