Bark Bacon Bacon Siocled

Mae bacwn a siocled yn duedd newydd mewn bariau siocled gourmet, a nawr gallwch chi ail-greu'r paru annhebygol yma gartref! Mae siocled semi-melys wedi'i ddarganfod â darnau o bacwn crispy ac yn cael ei dorri i mewn i sgwariau bach i wneud rhisgl mochyn siocled. Mae'n bwysig bod y cig moch yn cael ei ffrio nes ei fod yn ysgubol oherwydd bod y gwead crispy yn gwella blas a gwead y stribedi olaf o gig mochyn candy, yn eithaf annisgwyl!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Paratowch daflen pobi trwy ei ffinio â ffoil alwminiwm a'i neilltuo ar gyfer nawr.
  2. Rhowch y siocled mewn powlen ddiogel microdon a microdon mewn cynyddiadau un munud hyd nes ei doddi, gan droi ar ôl pob munud i atal gorgyffwrdd.
  3. Er bod y siocled yn toddi, torri'r stribedi mochyn yn ddarnau bach. Rhowch oddeutu un rhan o dair o'r bacwn i'w ddefnyddio i ben y rhisgl.
  4. Unwaith y bydd y siocled wedi'i doddi a'i fod yn llyfn, cymerwch y ddwy ran o dair o'r cig moch wedi'i dorri, a'i droi nes bod y darnau moch yn cael eu hymgorffori'n dda.
  1. Arllwyswch y siocled ar y daflen pobi a baratowyd, gyda sbatwla gwrthbwyso neu gyllell, a'i ledaenu i haen denau tua 1/4 "o uchder. Er bod y siocled yn dal yn wlyb, chwistrellwch y brig yn gyfartal â'r cig moch wedi'i dorri a'i dorri i lawr yn ysgafn i'w gadw at yr wyneb.
  2. Rhewewch y rhisgl moch i osod y siocled, tua 30 munud. Ar ôl ei osod, ei dorri i mewn i ddarnau bach anwastad â llaw, a gwasanaethu ar unwaith.

Gellir storio rhisgl mochyn siocled mewn cynhwysydd cylchdro yn yr oergell am hyd at wythnos.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 174
Cyfanswm Fat 12 g
Braster Dirlawn 7 g
Braster annirlawn 4 g
Cholesterol 3 mg
Sodiwm 27 mg
Carbohydradau 13 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)