Bocs Ball: Gwisgo i fyny eich Sgriwdreifer

Mae Bocce Ball yn bêl uchel sudd, adfywiol, ac mae'n un o'r diodydd hynny sy'n parhau i fod yn ddigon poblogaidd i gofio, ond nid yw hynny'n broblem. Mae'n ddiod cymysg blasus, syml ac mae yna ychydig o ffyrdd i'w wneud.

Y prif elfennau mewn unrhyw rysáit Bocce Ball yw sbon amaretto a oren. Mae'n gyfuniad braf oherwydd bod yr almon yn nodi'n dda iawn gyda sitrws , gan eich gadael â blas sy'n wahanol i'r pêl uchel sudd oren ar gyfartaledd.

Mae rhai ryseitiau (fel yr un cyntaf isod) yn cynnwys ergyd o fodca ac yn dewis llai o amaretto, gan greu diod sy'n debyg iawn i'r Sgriwdreifer . Mae sblash soda hefyd yn ychwanegu aer cyffwrdd yn unig i'r diod, gan ei gwneud yn fwy adfywiol.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Arllwyswch y fodca, amaretto, a sudd oren i mewn i wydr collen wedi'i llenwi â rhew.
  2. Ychwanegu sblash o ddŵr soda.
  3. Addurnwch gyda slice oren.

Efallai y byddwch hefyd yn ystyried newid i fodca ar flas i ychwanegu ychydig mwy o ddimensiwn. Mae Citrus vodkas neu unrhyw ffrwythau ysgafn yn opsiynau gwych ac mae unrhyw un o'r vodkas hufen cacen a chwipio yn ychwanegu cefndir melys, hufenog sy'n hwyl hefyd.

Rysáit Bocce Ball heb Vodca

Y rysáit hon yw fersiwn syth amaretto-sudd y Bocce Ball ac mae mor gyffrous.

Mae'n opsiwn braf ar gyfer y dyddiau hynny pan fyddwch am gael diod is-brawf ac mae'n berffaith i brunch achlysurol pan gaiff ei wneud â sudd oren newydd.

Unwaith eto, mae'r soda yn gyffwrdd pwrpasol sy'n ysgafnhau'r ddiod, er y gallwch chi ei sgipio'n rhwydd.

I wneud y ddiod hon, arllwys 2 ounces amaretto i mewn i wydr llinyn llawn iâ. Ychwanegwch sudd oren newydd a sbriwl o soda clwb.

Shot Bomb Ball

Gellir defnyddio cynhwysion Bocce Ball hefyd i greu ergyd 'bom' lle mae gwirodydd yn cael ei ollwng i wydr uchel sy'n llawn ail ddiod. Unwaith eto, mae amaretto a sudd oren i gyd y bydd eu hangen arnoch a byddwch yn canfod ei bod yn llawer meddalach na'r Bom Car Iwerddon neu'r Bom Jager .

Sut i'w Gwneud

  1. Llenwch wydr ergyd gyda amaretto ac arllwys sudd oren i mewn i wydr peint.
  2. Gollwng yr ergyd i mewn i'r sudd ac yfed i ffwrdd.

Nid oes rhaid i chi lenwi'r gwydr peint gyda sudd oren. Byddai hynny'n 10-12 ounces o sudd ac, yn eithaf gwirioneddol, mae hynny'n ddiangen a gormod ar gyfer saethwr. Yn lle hynny, arllwyswch yn unig 4-5 ons neu llenwch y gwydr tua thraean o'r ffordd yn llawn.

Pa mor gryf yw'r diodydd Bocce Ball hyn?

Yn syndod, er gwaethaf y gwirod caled , nid yw'r diodydd Bocce Ball hyn yn llawer cryfach na'r cwrw neu'r gwydraid gwin ar gyfartaledd. Mae'r fodca yn gwneud y rysáit hwnnw'n gryfaf o'r tri, er bod pob un yn braf ac yn ysgafn o'i gymharu â llawer o coctelau eraill.

I amcangyfrif eu cryfder , gadewch i ni dybio ein bod yn arllwys amaretto sydd ar ben isel sbectrwm y gwirod, dim ond 42-brawf. Hefyd, ar gyfer y fodca, byddwn yn defnyddio'r safon 80-brawf oherwydd mai dim ond ychydig o boteli sydd o gwmpas hynny sy'n mynd uwchlaw hynny.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 246
Cyfanswm Fat 2 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 10 mg
Carbohydradau 29 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 7 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)