Brechdanau Pesto Caws wedi'u Grilio wedi'u Pobi

Mae Brechdanau Pesto Caws wedi'u Grilio wedi'u Pobi mor ddiddorol ac yn hawdd eu gwneud. Yn hytrach na sefyll dros stôf poeth, cogwch eich brechdanau caws wedi'u grilio yn y ffwrn!

I wneud y brechdanau arbennig hyn, rwy'n credu mai Bara Brith Gwenith Brownberry yw'r dewis gorau; mewn gwirionedd, dyma'r gorau i unrhyw frechdan caws wedi'i grilio. Mae'r bara yn ddigon ysgafn felly nid yw'n gorbwyso'r caws, ond mae ganddo'r blas gorau gyda wasgfa neis pan gaiff ei grilio.

Gallwch ddefnyddio'ch hoff gaws yn y rhyngosod hawdd hwn. Gweini gyda salad gwyrdd syml yn cael ei daflu â madarch ac afocados.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 425 F. Rhannwch y menyn ar un ochr i bob slice o'r bara, gan ymledu yn fwy trwchus o gwmpas yr ymylon a llai yn y ganolfan. Bydd hyn yn atal yr ymylon rhag llosgi cyn bod y ganolfan yn crisp.
  2. Rhowch hanner y sleisenau bara, ochr chwith i lawr, ar yr wyneb gwaith. Ar ben pob darn o fara gyda slice o gaws, llwy fwrdd o pesto, yna slicen arall o gaws. Ar ben y sleisys bara sy'n weddill, yn ôl i fyny.
  1. Rhowch y brechdanau ar banel rolio jeli ar y ddyletswydd trwm.
  2. Pobwch am 4 munud, yna tynnwch y sosban o'r ffwrn. Trowch y ffwrn yn gyflym i 450. Yn union, trowch y brechdanau yn defnyddio sbatwla mawr.
  3. Gwisgwch am 3 i 4 munud arall, gan wylio'r brechdanau yn ofalus nes bod y bara wedi'i dostio ac yn crisp ac mae'r caws wedi'i doddi.
  4. Y tro cyntaf i chi droi'r brechdanau hyn, ni fyddant yn edrych o gwbl - bydd y bara ychydig yn frown yn unig. Ond pan fydd y brechdanau yn cael eu gwneud, byddant yn hyfryd yn crisp ac yn frown ar y ddwy ochr. Gweinwch ar unwaith.

Awgrym Rysáit

Gallwch, wrth gwrs, hepgor y pesto am brofiad brechdan caws wedi'i grilio pur. Parhewch, defnyddiwch y ddwy sleisen o gaws yn lle un darn trwchus - darganfyddaf fod hynny'n toddi'n well.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 175
Cyfanswm Fat 13 g
Braster Dirlawn 8 g
Braster annirlawn 4 g
Cholesterol 37 mg
Sodiwm 188 mg
Carbohydradau 9 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 6 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)