Cacen Bundt Menyn Cnau Gyda Ganache Siocled

Y gogwydd siocled yw'r eicon perffaith ar gyfer y gacen hon o fenyn pysgnau gwych. Mae hwn yn gacen wych am unrhyw adeg o'r flwyddyn; ewch â hi i gasglu gwyliau, parti swyddfa, neu ginio potluck.

Mae'n debyg y bydd gennych ddiddordeb ychwanegol. Cynhesu a'i ddefnyddio dros hufen iâ neu fwdinau eraill. Mae'n rhewi'n dda hefyd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Ffwrn gwres i 325 F. Gosodwch flaen cacen Bundt 12-cwpan.
 2. Mewn powlen gymysgedd fawr gyda chymysgydd trydan, yn curo menyn a menyn cnau daear gyda siwgr brown hyd yn ysgafn ac yn ffyrnig. Rhowch wyau, un ar y tro, gan guro'n dda ar ôl pob ychwanegiad. Curwch yn y fanila.
 3. Cyfunwch y blawd, powdr pobi, soda a halen mewn powlen.
 4. Ychwanegwch tua thraean o'r cynhwysion sych i'r gymysgedd hufen ynghyd â hanner y llaeth menyn. Curo'n araf nes ei fod wedi'i gymysgu'n dda, yna ychwanegwch draean arall o'r cynhwysion sych a gweddill y llaeth. Peidiwch â chwythu nes ei gymysgu yna guro'n araf wrth weddill cynhwysion sych. Peidiwch â chwythu nes ei fod yn llyfn ac wedi'i gymysgu'n dda.
 1. Llwythau i'r padell pobi wedi'i baratoi.
 2. Pobwch yn y ffwrn gynhesu am 55 i 60 munud, neu hyd nes y bydd toothpick a fewnosodir yng nghanol y gacen yn dod yn lân ac mae'r cacen yn pylu yn ôl ar ôl ei gyffwrdd â bys yn ysgafn.
 3. Carthwch mewn sosban am 10 munud, yna tynnwch y sosban yn ofalus a'i gwrthdroi mewn plât neu rac sy'n gwasanaethu (rhowch ar rac os gwydrwch â phrwdwr siocled; cyfarwyddiadau isod).

Ganache Siocled

 1. Os ydych chi'n defnyddio blociau neu sgwariau o siocled, torri'n llwyr.
 2. Mewn sosban, cyfuno'r hufen a'r surop corn. Dewch i fudfer, ychwanegu siocled, a chael gwared o wres. Gwisgwch nes bod y siocled wedi'i doddi ac mae'r gymysgedd yn llyfn. Gwisgwch yn y menyn cnau daear nes eu bod wedi eu cymysgu'n dda.
 3. Rhowch y cacen oeri ar rac dros ffoil. Rhowch y gymysgedd siocled cynnes dros y gacen, gan roi gormod o ddrwg i'r ffoil. Gadewch i sefyll am tua 10 munud cyn trosglwyddo i blygu cacennau.
 4. Crafwch y siocled dros ben a'i roi mewn un neu ragor o gynwysyddion bach. Rhewi neu oeri. Cynheswch unrhyw rwystr sy'n dal i fyny i'w ddefnyddio fel saws ar gyfer cacen punt neu hufen iâ.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 609
Cyfanswm Fat 37 g
Braster Dirlawn 16 g
Braster annirlawn 13 g
Cholesterol 95 mg
Sodiwm 681 mg
Carbohydradau 61 g
Fiber Dietegol 5 g
Protein 12 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)