Cregyn gleision Twrcaidd Gyda Saws 'Taradur', Neu 'Midye Tava'

Os oes gennych gyfle i ymweld â Istanbul, dinas Twrci fwyaf, fe gewch chi ddewis detholiad o fwydydd stryd blasus fel unrhyw un arall o gwmpas y byd.

Fe welwch bopeth o castenni wedi'u rhostio , trên sbeislyd wedi'u ffrio, o'r enw "kokoreç" , peliau cig suddlon neu stribedi cig oen crafiog wedi'u lapio mewn bara fflat fel tortilla, corn wedi'i grilio ar y cob, tatws wedi'u pobi o'r enw "kumpir" a'r gorau o y cregyn gleision gorau.

Un o Fwydydd Stryd Famous Istanbul

Mae cregyn gleision yn ddigon yn y gogledd Bosfforws yn syth a'r glannau lle mae'n agor i'r Môr Du. Mae musselmen yn cynaeafu a'u glanhau bob dydd i'w gwerthu yn y marchnadoedd pysgod ffres ledled y ddinas.

Fe'i gelwir yn well fel "midye tava" (canol-YEAH 'TAH'-vah), mae'r byrbrydau crispy hyn ar ffon yn cael eu gwerthu gan werthwyr strydoedd mewn cymdogaethau glan môr ledled Istanbul fel Ortaköy, Yeşilköy a Kumkapı.

Mae'r cregyn gleision yn cael eu brwydro a'u ffrio mewn powdr metel anferth gyda'r olew poeth yn y ganolfan ac ymyl eang i drefnu ffynon cregyn gleision wedi'u coginio. Mae'r ymyl yn bwriadu draenio'r olew gormod yn ogystal â chadw'r cregyn gleision yn gynnes.

Fe allwch chi gael eich cregyn gleision fel ag y bo'r saws â thacwr "taradur" yn tangio arni i ddipio, neu gallwch chi gael eich cregyn gleision rhwng cwympiau bara Twrcaidd fel brechdan. Gallwch hefyd ddod o hyd i gleision cregyn â "taratwr" yn y rhan fwyaf o fwytai Twrcaidd sy'n gwasanaethu pris pysgod.

Os ydych chi am wneud cregyn gleision ffres yn Nhwrci yn y cartref, defnyddiwch y rysáit hawdd hwn. Rhowch ychydig o skewers ar blât gyda chwpan bach o ddipyn fel blasus, neu gwnewch flas ohonynt fel bwyd bys yn eich cyfarfod nesaf.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Yn gyntaf, paratowch y taradur yn saethu saws trwy goginio'r iogwrt, briwsion bara, cnau Ffrengig, garlleg, sudd lemwn a halen mewn prosesydd chopper neu fwydydd. Gosodwch y saws o'r neilltu i'w osod.
 2. Nesaf, paratowch y cregyn gleision. Gwnewch yn siŵr nad oes gan y cregyn gleision ddarn o fawn neu malurion sy'n weddill. Rhennwch nhw o dan ddŵr oer iawn a'u pathewch yn sych gyda thywelion papur.
 3. Dipiwch bob cregyn gleision mewn blawd ac ysgwyd y gormodedd.
 4. Rhowch dair cregyn gleision ar bob un sy'n gadael sgwâr bambŵ ar un pen i'w dal.
 1. Mewn sgilet ddwfn neu sosban ychwanegu'r olew a'i wresogi ar gyfer ffrio.
 2. Tra bo'r olew yn gwresogi i fyny, gwisgwch y soda clwb, blawd, halen a melyn wy gyda'i gilydd nes ei fod yn esmwyth mewn powlen gymysgu mawr.
 3. Pan mae'n trwchus i fod yn debyg i gysondeb batris cacen, rhoi'r gorau i chwistrellu a'i osod o'r neilltu.
 4. Mewn powlen ar wahân, cymysgwch y soda dŵr a pobi nes ei fod wedi'i gyfuno'n dda. Gosodwch hi o'r neilltu.
 5. Rhowch y cregyn gleision ar bob skewer yn y batter a'i droi nes bod pob cregyn gleision wedi'i orchuddio'n dda.
 6. Ar ôl y batter, trowch y cregyn gleision yn syth yn y soda pobi a'r cymysgedd dŵr a'i roi yn yr olew poeth i'w ffrio.
 7. Trowch y cregyn gleision ar y sgwrc wrth iddynt goginio gyda thongs fel eu bod yn frown yn gyfartal ar bob ochr.
 8. Rhowch ychydig o sglefrynnau poeth ar blât gyda saws taflu tawreddwr ar gyfer dipio. Gallwch hefyd ledaenu rhywfaint o saws tafradwr rhwng morgrug bara twrci Twrcaidd.
 9. Yna defnyddiwch y bara i ddal y cregyn gleision a'u llithro oddi ar y sgerbwd.

Mae gennych frechdan cregyn gleision chwib ar unwaith!