Cacen Lafa Pwmpen

Os ydych chi'n chwilio am bwdinau unigryw pwmpen blasus, heblaw'r cerdyn pwmpen safonol, edrychwch ar y gacen Lava Sbeislyd Pwmpen hwn. Gwneir y driniaeth decadent hon gyda sugared pecans, gwydredd caws hufen, a saws caramel i'w wneud dros y gorau.

Mae'r rysáit hon yn galw am baned 6 pwmp bundtlette i wneud cacennau unigol.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Yn gyntaf, Gwnewch y Pecaniau Sugared:

 1. Cynhesu'r popty i 300 gradd F.
 2. Gyda fforc, curwch wyau gwyn a dŵr.
 3. Cyfunwch halen, sinamon a siwgr mewn bag plastig y gellir ei ymchwilio.
 4. Rhowch sibans mewn cymysgedd wyau. Tynnwch â llwy slot i ddraenio lleithder ychwanegol.
 5. Rhowch y bag a'i ysgwyd. Gwisgwch am 30 i 45 munud, mewn padell ffoil, gan droi bob 15 munud. Rhowch o'r neilltu.

Nesaf, Gwnewch y Gacen Lafa Pwmpen:

 1. Cynhesu'r ffwrn i 350 gradd F. Cacen bresen a blawd 6 cwpan Bundtlette.
 1. Mewn powlen fawr gyda gwisg gwifren, cyfuno'r cynhwysion sych.
 2. Mewn powlen fach, cyfunwch y cynhwysion gwlyb. Sgip llaw hyd at ei gilydd.
 3. Ychwanegwch gynhwysion gwlyb i sychu cynhwysion. Cymysgwch hyd nes cyfunwch yn unig.
 4. Llwythau i mewn i baner 6-cwpan Bundtlette wedi'i baratoi.
 5. Cacennau Lafa Pwmpen Bacen am 20 i 30 munud.
 6. Gwyliwch mewn padell ar rac gwifren am 10 munud. Tynnwch Bacennau Lafa Pwmpen o sosban a gorffen oeri ar rac.

Er bod Cacennau'n Baceni Gwnewch Glaze Caws Hufen:

 1. Rhowch gaws hufen nes hufenog iawn.
 2. Rhowch siwgr powdr. Dechreuwch mewn fanila. Ychwanegwch 3 llwy fwrdd o laeth. Cyfuno'n llwyr.
 3. Ychwanegwch fwy o laeth i gael cysondeb dymunol ar gyfer sychu.

Yn olaf, Gwnewch Saws Caramel:

 1. Toddi menyn mewn sosban trwm.
 2. Ychwanegwch siwgr a throi gwres isel nes ei ddiddymu.
 3. Cynyddu gwres a berwi am 3 munud.
 4. Tynnwch o'r gwres a phan fydd swigod yn tueddu, cymell hufen. Gwneud cwpanau 1-1 / 2.

Ar gyfer Gwasanaethu:

 1. Rhowch ychydig o saws caramel ar y plât.
 2. Rhowch un o'r Gacen Lafa Pwmpen ar ben y saws.
 3. Gwydr Caws Hufen yn sychu a / neu llwy ar y cacen. Caniatewch i redeg ochrau i lawr. Torrwch ychydig mwy o caramel dros ben y gwydredd.
 4. Rhowch y lle mewn microdon a gwres am 15 i 20 eiliad, yn dibynnu ar y wattage microdon.
 5. Chwistrellwch pecans sugared o amgylch y plât a'r brig cacen cyn eu gweini.

Cynghorion Rysáit