Cacen Llong Syfrdan Hanukkah Dreidel

Mae Hanukkah gelt , sufganiyot , pwdinau wedi'u ffrio a gwisgoedd thema gwyliau fel arfer yn cael yr holl sylw yn ystod yr Ŵyl Goleuadau. Ond gydag wyth noson i'w dathlu, mae digon o amser i roi cynnig ar rywbeth newydd. Lliwchwch i mewn i'r daflen gacen fanila hon i ddatgelu syndod trawiadol - siâp dreiddgar cyferbyniol wedi'i fri yn iawn! Mae gwneud y gacen yn eithaf syml, er ei fod yn cymryd peth amser. Ond mae gan y canlyniadau ddigon o wow ffactor, os ydych chi'n teimlo'n syfrdanol, mae hyn yn gwneud dewis hwyliog ar gyfer rhoi rhoddion DIY.

Angen cynorthwywyr gweledol? Bydd y cyfarwyddiadau llun cam wrth gam yn eich cerdded trwy gasglu cacen dafyn syndod.

Statws Kosher: Llaeth

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Yn gyntaf, gwnewch y cacen glas:

 1. Cynhesu'r popty i 350 F. Rhoi'r goeden bacio 9 "x 9" x 2 "yn ysgafn. Llinellwch waelod y sosban gyda phapur croen a'i neilltuo.
 2. Mewn powlen gyfrwng, gwisgwch y blawd, powdwr pobi a halen at ei gilydd.
 3. Mewn powlen arall, defnyddiwch gymysgydd trydan neu leon pren i hufen gyda'i gilydd y menyn a'r siwgr. Ychwanegu'r wy a'r darn fanila, a'i guro nes cymysgwch yn dda. Ychwanegwch y cymysgedd blawd a llaeth yn ddwy neu ddau yn ychwanegol, gan gymysgu'n dda ar ôl pob ychwanegiad. Ewch yn syth nes bod y batter yn llyfn. Ychwanegwch y bwyd glas yn lliwio ychydig o ddiffygion ar y tro, gan droi'n dda ac ychwanegu lliwiau ychwanegol nes i chi gyrraedd y cysgod sydd orau gennych.
 1. Arllwyswch y batter i mewn i'r badell barod. Defnyddiwch sbeswla i esmwyth y batter yn ofalus i ymylon y sosban. (Bydd y batter yn drwchus, felly byddwch yn ofalus i beidio â rhyddhau'r papur darnau.) Bywwch yn y ffwrn gynhesu am 18 i 20 munud, neu nes bod profwr wedi'i fewnosod yn y ganolfan yn dod allan yn lân.
 2. Trosglwyddwch y sosban i rac wifren i oeri am 10 munud, yna tynnwch y cacen o'r sosban, gosodwch ef yn uniongyrchol ar y rac, a'i ganiatáu i oeri yn llwyr. (Er mwyn cyflymu'r broses oeri a gwneud y cacen yn haws i'w dorri, rhowch y rac yn y rhewgell am tua 10 munud.)
 3. Rhowch y cacen oeri ar fwrdd torri. Defnyddiwch dorrwr cwci dreidel neu dempled papur, torrwch gymaint o siapiau dreidel ag y gallwch o'r cacen. (Cyn i chi ddechrau torri, gwnewch yn siŵr bod eich torrwr neu'ch templed yn cyd-fynd â chromen bas 9 "x 5", gyda lle bach i'w sbario ar y brig a'r gwaelod.) Gosodwch y dreideli ar wahân wrth i chi gymysgu'r batri cacen gwyn.

Nesaf, gwnewch y gacen gwyn:

 1. Rhowch gacen bas 9 "x 5". Llinellwch y gwaelod gyda darn o bapur darnau a'i neilltuo.
 2. Mewn powlen gyfrwng, gwisgwch y blawd, powdwr pobi a halen at ei gilydd.
 3. Mewn powlen fawr arall, defnyddiwch gymysgydd trydan neu leon pren i hufen gyda'i gilydd y menyn a'r siwgr. Ychwanegu'r wy a'r darn fanila, a'i guro nes cymysgwch yn dda. Ychwanegwch y cymysgedd blawd a llaeth yn ddwy neu ddau yn ychwanegol, gan gymysgu'n dda ar ôl pob ychwanegiad.
 4. Ewch yn syth nes bod y batter yn esmwyth, yna arllwys yn ddigon i mewn i'r badell barod i gwmpasu'r gwaelod. Trefnwch y dreideli cacennau, i lawr canol y badell lwyth, gan eu gosod yn fflysio yn erbyn ei gilydd fel eu bod yn llenwi hyd y badell.
 1. Rhowch y batter gwyn yn y sosban yn ofalus, fel bod y "log" dreidel wedi'i hamgylchynu a'i gwmpasu gan batter. Rhowch y padell lwyth yng nghanol y ffwrn wedi'i gynhesu (os yw'ch sosban yn edrych yn llawn, efallai y byddwch am ei roi ar ddalen o ffoil i ddal unrhyw dripiau).
 2. Pobwch yn y ffwrn wedi'i gynhesu am 45 i 50 munud, neu hyd nes bod y gacen yn euraidd a bod profwr wedi'i fewnosod ger y ganolfan yn dod allan yn lân. (Byddwch yn siwr i brofi'r cacen gwyn.)
 3. Trosglwyddwch y badell i rac wifren a chaniatáu i'r cacen oeri am 20 munud. Tynnwch o'r sosban, ac oeri yn llwyr.

Yn olaf, gwnewch y gwydredd:

 1. Mewn powlen fach, gwisgwch y siwgr melysion, llaeth a sudd lemwn ynghyd nes bod yn llyfn, gan ychwanegu ychydig mwy o siwgr os yw'r gwydredd yn teimlo'n ddigalon.
 2. Pan fydd y gacen yn llwyr oer, cwchwch y brig gyda'r gwydredd. Addurnwch gyda chwistrellu os dymunir.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 442
Cyfanswm Fat 24 g
Braster Dirlawn 12 g
Braster annirlawn 8 g
Cholesterol 227 mg
Sodiwm 623 mg
Carbohydradau 48 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 10 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)