Cacen Pwdin Lemonog Fluffy

Mae'r cacen pwdin lemwn hwn yn gwneud pwdin ysgafn, blasus gyda digon o blas lemwn. Mae gwlithod wyau wyau yn gwneud y cacen yn feddal ac yn ffyrnig.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Ffwrn gwres i 350 F
 2. Menyn dysgl pobi sgwâr 8 modfedd neu ddysgl souffl 1 1/2-quart.
 3. Mewn powlen gymysgedd mawr, yn curo menyn, siwgr, a chwistrell lemwn at ei gilydd tan ysgafn a hufennog. Rhannwch y melyn wyau nes eu bod wedi eu cymysgu'n dda.
 4. Stiriwch mewn blawd; ychwanegu'r hanner a hanner neu laeth a sudd lemwn. Curwch yn araf nes ei fod wedi ei gymysgu'n dda.
 5. Mewn powlen dur di-staen neu wydr, trowch y gwyn wyau nes ewyn. Ychwanegwch y dash o halen a hufen tartar; parhau i guro'r brigiau meddal.
 1. Plygwch y gwyn wy yn y gymysgedd batter. Os yw'n rhy galed, bydd y gwyn yn ychydig yn fwy anodd eu plygu i mewn i'r batter tenau.
 2. Trowch batri cacen pwdin lemwn i'r dysgl pobi wedi'i baratoi.
 3. Gosodwch y dysgl pobi mewn padell fwy; tywallt dŵr berwedig i'r beddell allanol i ddyfnder o tua 1 modfedd.
 4. Pobwch yn y ffwrn wedi'i gynhesu am oddeutu 35 i 45 munud, neu nes ei osod a'i oleuo'n ysgafn. Dylai cyllell glân a fewnosodir yng nghanol cacen pwdin lemwn ddod allan yn lân pan fydd cacen yn cael ei wneud.
 5. Gadewch i'r cacen sefyll am 15 munud cyn ei weini o sosban.
 6. Gweini cacen pwdin lemwn gyda chwipio wedi'i lapio neu ei chwistrellu gyda siwgr melysion coch.
 7. Mae cacen pwdin lemon yn gwasanaethu 6.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Pwdin Lemon

Darn Sbwng Lemon

Darn Milwair Lemon

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 300
Cyfanswm Fat 14 g
Braster Dirlawn 7 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 175 mg
Sodiwm 344 mg
Carbohydradau 37 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 8 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)